นักแม่นปืน

วันที่ 3-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ – ฟีลิปปี 3:14

อ่าน: ฟีลิปปี 3:7-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี 2 พงศาวดาร 19-20 ยอห์น 13:21-38

แม็ตต์ เอ็มมอนส์ นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิคสาขาปืนยาวปี 2004 ที่เอเธนส์ กำลังจะพิชิตได้อีกเหรียญ เขามีคะแนนนำลิ่วและตั้งใจจะยิงเข้ากลางเป้าในการยิงนัดสุดท้าย แต่เกิดผิดพลาด เขายิงเข้าเป้าจริง แต่เป็นเป้าของคนอื่น! การเล็งผิดเป้าทำให้เขาตกไปอยู่อันดับ 8 และพลาดเหรียญนั้น

ในจดหมายที่เปาโลเขียนถึงชาวเมืองฟีลิปปี ท่านย้ำเรื่องความสำคัญของการเล็งให้ถูกเป้าในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจาก เบื้องบน ให้เราไปรับ” (ฟป.3:14)

เปาโลใช้คำว่า “หลักชัย” โดยให้ภาพของนักวิ่งที่กำลังวิ่งแข่ง ที่น่าสนใจคือคำเดียวกันนี้ยังหมายถึงเป้าธนูด้วย ในทั้งสองกรณี โอกาสชนะขึ้นอยู่กับการเล็ง สำหรับผู้เชื่อแล้ว การเล็งของเราคือการพยายามทั้งชีวิตเพื่อเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรามากยิ่งขึ้น (รม.8:28-29; กท.5:22-23)

วันนี้คุณกำลังเล็งอะไรอยู่? คุณหมกมุ่นกับความก้าวหน้าและมุ่งทำชีวิต ให้สะดวกสบายขึ้นหรือไม่? ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อ เป้าหมายที่ถูกต้องที่คุณ ควรจะเล็งคือการเป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น (2 คร.3:18) แน่ใจหรือยังว่าวันนี้คุณเล็งถูกเป้า! – HDF

การใช้ชีวิตคุ้มค่าที่สุด คือการให้เป้าหมายของพระเจ้าเป็นเป้าหมายของคุณ

ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ – ฟีลิปปี 3:14

อ่าน: ฟีลิปปี 3:7-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 19-20; ยอห์น 13:21-38

แม็ตต์ เอ็มมอนส์ นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิคสาขาปืนยาวปี 2004 ที่เอเธนส์ กำลังจะพิชิตได้อีกเหรียญ เขามีคะแนนนำลิ่วและตั้งใจจะยิงเข้ากลางเป้าในการยิงนัดสุดท้าย แต่เกิดผิดพลาด เขายิงเข้าเป้าจริง แต่เป็นเป้าของคนอื่น! การเล็งผิดเป้าทำให้เขาตกไปอยู่อันดับ 8 และพลาดเหรียญนั้น

ในจดหมายที่เปาโลเขียนถึงชาวเมืองฟีลิปปี ท่านย้ำเรื่องความสำคัญของการเล็งให้ถูกเป้าในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจาก เบื้องบน ให้เราไปรับ” (3:14)

เปาโลใช้คำว่า “หลักชัย” โดยให้ภาพของนักวิ่งที่กำลังวิ่งแข่ง ที่น่าสนใจคือคำเดียวกันนี้ยังหมายถึงเป้าธนูด้วย ในทั้งสองกรณี โอกาสชนะขึ้นอยู่กับการเล็ง สำหรับผู้เชื่อแล้ว การเล็งของเราคือการพยายามทั้งชีวิตเพื่อเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรามากยิ่งขึ้น (รม.8:28-29; กท.5:22- 23)

วันนี้คุณกำลังเล็งอะไรอยู่? คุณหมกมุ่นกับความก้าวหน้าและมุ่งทำชีวิต ให้สะดวกสบายขึ้นหรือไม่? ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อ เป้าหมายที่ถูกต้องที่คุณ ควรจะเล็งคือการเป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น (2 คร.3:18) แน่ใจหรือยังว่าวันนี้คุณเล็งถูกเป้า! – HDF

การใช้ชีวิตคุ้มค่าที่สุด คือการให้เป้าหมายของพระเจ้าเป็นเป้าหมายของคุณ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง