ทุกคนคือผู้ชนะ

วันที่ 24-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

พระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี – 2 โครินธ์ 9:7

อ่าน: 2 โครินธ์ 9:6-15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 1-2; กิจการ 7:22-43

เมื่อหนังสือพิมพ์ลอสแองเจลลิสไทมส์ (Los Angeles Times) ทำข่าวการแข่งขันชิงชนะเลิศฟุตบอลปี 2008 ระหว่างทีมอาซุสา แปซิฟิก ยูนิเวอร์ซิตี้กับทีมเวสท์มอนท์คอลเลจ ซึ่งต่างก็เป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียน ข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวของการแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว สามวันก่อนการแข่ง ไฟป่าได้ลามเข้ามาในบริเวณของเวสท์มอนท์ ทำลายตึกเรียนไปหลายตึก รวมทั้งบ้านพักอาจารย์ และห้องพักนักเรียน เมื่อไม่สามารถเป็นเจ้าภาพการแข่งขันได้ ตามกฎแล้วเวสท์มอนท์จะต้องถูกปรับแพ้ แต่อาซุสาได้เชิญทีมคู่แข่งมาแข่งที่มหาวิทยาลัยของตนแทน และได้ต้อนรับแฟนของทีมเวสท์มอนท์ด้วยการให้เข้าชม และเลี้ยงอาหารกลางวันฟรี

เวสท์มอนท์เอาชนะการแข่งขันไปอย่างน่าประทับใจด้วยคะแนน 2-0 ส่วนอาซุสา แปซิฟิก ก็ชนะใจผู้ชมด้วยความปรารถนาดีของพวกเขา บิล พลาสช์คี นักข่าวของลอสแองเจลลิสไทมส์ เขียนไว้ว่า “การแสดงน้ำใจนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ หาได้ยากในการแข่งกีฬาทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย อาซุสา แปซิฟิก ได้สละโอกาสที่จะชนะโดยปริยาย เพื่อเปิดโอกาสให้เวสท์มอนท์ชิงตำแหน่งไปอย่างยุติธรรม ผู้ชนะที่รู้จักยืดหยุ่นน่าประทับใจพอๆกับผู้แพ้ที่มีน้ำใจ”

เมื่อพระคัมภีร์บอกให้เราให้ด้วยความเต็มใจ และใจกว้างขวาง บ่อยครั้ง ที่เรามักคิดถึงแต่เรื่องเงิน “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี” (2 คร.9:7) การให้โอกาสผู้อื่น และมอบความเป็นมิตรให้แก่ผู้ที่เจ็บปวด เป็นการแสดงความมีน้ำใจที่ทำให้ทุกคนเป็นผู้ชนะ – DCM

ท่าทีในการให้ สำแดงลักษณะของผู้ให้ มากกว่าลักษณะของสิ่งของที่ให้

พระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี – 2 โครินธ์ 9:7

อ่าน: 2 โครินธ์ 9:6-15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 1-2; กิจการ 7:22-43

เมื่อหนังสือพิมพ์ลอสแองเจลลิสไทมส์ (Los Angeles Times) ทำข่าวการแข่งขันชิงชนะเลิศฟุตบอลปี 2008 ระหว่างทีมอาซุสา แปซิฟิก ยูนิเวอร์ซิตี้กับทีมเวสท์มอนท์คอลเลจ ซึ่งต่างก็เป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียน ข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวของการแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว สามวันก่อนการแข่ง ไฟป่าได้ลามเข้ามาในบริเวณของเวสท์มอนท์ ทำลายตึกเรียนไปหลายตึก รวมทั้งบ้านพักอาจารย์ และห้องพักนักเรียน เมื่อไม่สามารถเป็นเจ้าภาพการแข่งขันได้ ตามกฎแล้วเวสท์มอนท์จะต้องถูกปรับแพ้ แต่อาซุสาได้เชิญทีมคู่แข่งมาแข่งที่มหาวิทยาลัยของตนแทน และได้ต้อนรับแฟนของทีมเวสท์มอนท์ด้วยการให้เข้าชม และเลี้ยงอาหารกลางวันฟรี

เวสท์มอนท์เอาชนะการแข่งขันไปอย่างน่าประทับใจด้วยคะแนน 2-0 ส่วนอาซุสา แปซิฟิก ก็ชนะใจผู้ชมด้วยความปรารถนาดีของพวกเขา บิล พลาสช์คี นักข่าวของลอสแองเจลลิสไทมส์ เขียนไว้ว่า “การแสดงน้ำใจนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ หาได้ยากในการแข่งกีฬาทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย อาซุสา แปซิฟิก ได้สละโอกาสที่จะชนะโดยปริยาย เพื่อเปิดโอกาสให้เวสท์มอนท์ชิงตำแหน่งไปอย่างยุติธรรม ผู้ชนะที่รู้จักยืดหยุ่นน่าประทับใจพอๆกับผู้แพ้ที่มีน้ำใจ”

เมื่อพระคัมภีร์บอกให้เราให้ด้วยความเต็มใจ และใจกว้างขวาง บ่อยครั้ง ที่เรามักคิดถึงแต่เรื่องเงิน “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี” (2 คร.9:7) การให้โอกาสผู้อื่น และมอบความเป็นมิตรให้แก่ผู้ที่เจ็บปวด เป็นการแสดงความมีน้ำใจที่ทำให้ทุกคนเป็นผู้ชนะ – DCM

ท่าทีในการให้ สำแดงลักษณะของผู้ให้ มากกว่าลักษณะของสิ่งของที่ให้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.