ทำนองไพเราะ

วันที่ 15-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

…เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้า ไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ – 1 เปโตร 2:9

อ่าน: 1 เปโตร 2:9-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เนหะมีย์ 1-3, กิจการ 2:1-21

ดูใบไม้ผลิปี 2009 ซูซาน บอยล์ขึ้นเวทีรายการ Britain’s Got Talent (รายการที่ให้ผู้ชมสมัครเข้ามาแสดงความสามารถ -ผู้เรียบเรียง) เทียบกับผู้เข้าประกวดคนอื่นแล้ว เธอหน้าตาธรรมดาๆ ไม่มีใครคาดหวังอะไรตอนที่เธอยกไมโครโฟนจรดริมฝีปาก แล้วเธอก็เริ่มร้องเพลง คณะกรรมการประทับใจความไพเราะและพลังเสียงที่ก้องห้องส่งราวกับต้องมนตร์ ผู้ชมลุกขึ้นยืนปรบมือด้วยความตื่นเต้น ทุกคนต่างประหลาดใจที่เพลงอันไพเราะจับใจนี้มาจากคนที่ไม่น่าจะร้องได้

ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เราทุกคนจะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องความงามของพระเยซูให้ไหลล้นออกมาจากตัวเรา แต่นั่นคือแผนการที่พระองค์วางไว้ คนธรรมดาอย่างคุณและผมต่างผลัดกันขึ้นเวทีแห่งชีวิตต่อหน้าผู้ชมในโลกที่กำลังจ้องดูเรา เพื่อนๆ ครอบครัวและทุกคนที่เรารู้จักจะได้เห็นและได้ยินเรื่องความรักและพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา

ผมชอบคำของเปโตรที่เตือนเราว่า เราเป็น “ชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 ปต.2:9) คุณอาจคิดว่าอย่างคุณไม่น่าทำได้ แต่เมื่อคุณยอมให้พระองค์ทำงานผ่านตัวคุณ โลกที่กำลังมองอยู่จะลุกขึ้นและหันมามอง – JS

ความงามของพระเยซู อาจจะมาจากแหล่งที่ไม่น่าเป็นไปได้

…เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้า ไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ – 1 เปโตร 2:9

อ่าน: 1 เปโตร 2:9-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เนหะมีย์ 1-3; กิจการ 2:1-21

ฤดูใบไม้ผลิปี 2009 ซูซาน บอยล์ขึ้นเวทีรายการ Britain’s Got Talent (รายการที่ให้ผู้ชมสมัครเข้ามาแสดงความสามารถ -ผู้เรียบเรียง) เทียบกับผู้เข้าประกวดคนอื่นแล้ว เธอหน้าตาธรรมดาๆ ไม่มีใครคาดหวังอะไรตอนที่เธอยกไมโครโฟนจรดริมฝีปาก แล้วเธอก็เริ่มร้องเพลง คณะกรรมการประทับใจความไพเราะและพลังเสียงที่ก้องห้องส่งราวกับต้องมนตร์ ผู้ชมลุกขึ้นยืนปรบมือด้วยความตื่นเต้น ทุกคนต่างประหลาดใจที่เพลงอันไพเราะจับใจนี้มาจากคนที่ไม่น่าจะร้องได้

ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เราทุกคนจะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องความงามของพระเยซูให้ไหลล้นออกมาจากตัวเรา แต่นั่นคือแผนการที่พระองค์วางไว้ คนธรรมดาอย่างคุณและผมต่างผลัดกันขึ้นเวทีแห่งชีวิตต่อหน้าผู้ชมในโลกที่กำลังจ้องดูเรา เพื่อนๆ ครอบครัวและทุกคนที่เรารู้จักจะได้เห็นและได้ยินเรื่องความรักและพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา

ผมชอบคำของเปโตรที่เตือนเราว่า เราเป็น “ชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 ปต.2:9) คุณอาจคิดว่าอย่างคุณไม่น่าทำได้ แต่เมื่อคุณยอมให้พระองค์ทำงานผ่านตัวคุณ โลกที่กำลังมองอยู่จะลุกขึ้นและหันมามอง – JS

ความงามของพระเยซู อาจจะมาจากแหล่งที่ไม่น่าเป็นไปได้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง