ความตั้งใจที่ตั้งมั่น

วันที่ 5-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรามพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน – 2 โครินธ์ 5:18

อ่าน: 2 โครินธ์ 5:16-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี 2 พงศาวดาร 23-24 ยอห์น 15

สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งในการได้รับใช้ที่สถาบันพระคริสตธรรมมูดี้คือการได้ยินเรื่องราวของบรรดาศิษย์เก่าที่เปลี่ยนแปลงโลกเพื่อพระคริสต์ เรื่องราวการเสียสละ อุตสาหะและความร้อนรนในพระกิตติคุณของพวกเขาล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้กับผม

ปลายศตวรรษที่ 19 แมรี่ แม็คลาวด์ เบธูนเข้าเรียนที่สถาบันมูดี้ในชิคาโกเป็นเวลา 2 ปี เพื่อเตรียมไปเป็นมิชชันนารีในอัฟริกา แต่เมื่อ เธอเรียนจบ ไม่มีคณะกรรมการมิชชั่นใดให้ โอกาสเธอเป็นมิชชันนารี เพราะเธอมีเชื้อสายอัฟริกัน-อเมริกัน แม้เธอจะไม่ได้ไปอัฟริกาตามีที่ฝัน แต่เธอก็ไม่ละทิ้งการทรงเรียกให้รับใช้พระเยซู เธอไม่ยอมแพ้และตั้งโรงเรียนเล็กๆสอนผู้หญิงเชื้อสายอัฟริกันอเมริกันในฟลอริดา ซึ่งภายหลังกลายมาเป็นวิทยาลัยเบธูนคุ้กแมน เธอเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้หญิง

ผลงานของแมรี่ที่ตกทอดมาสู่คนรุ่นหลังเกิดจากความมุ่งมั่นของเธอที่จะรับใช้พระเยซูแม้ความฝันจะแตกสลาย เธอรู้ดีว่าพระเจ้าทรงมอบ “พันธกิจเรื่องการคืนดีกัน” ให้กับเธอ (2 คร.5:18) และเธอก็ไม่ยอมแพ้

ภาระหน้าที่นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับแมรี่คนเดียวเท่านั้น เราทุกคนมีหน้าที่บอกให้ผู้อื่นได้รู้ว่า พวกเขาคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์ได้ วันนี้ จงมองหาหนทางสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อพระเยซูในที่ที่เราอยู่! – JS

สิ่งที่พระเจ้ามองหาในคนของพระองค์ คือหัวใจที่ยินดีรับใช้พระองค์

ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรามพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน – 2 โครินธ์ 5:18

อ่าน: 2 โครินธ์ 5:16-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 23-24; ยอห์น 15

สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งในการได้รับใช้ที่สถาบันพระคริสตธรรมมูดี้คือการได้ยินเรื่องราวของบรรดาศิษย์เก่าที่เปลี่ยนแปลงโลกเพื่อพระคริสต์ เรื่องราวการเสียสละ อุตสาหะและความร้อนรนในพระกิตติคุณของพวกเขาล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้กับผม

ปลายศตวรรษที่ 19 แมรี่ แม็คลาวด์ เบธูนเข้าเรียนที่สถาบันมูดี้ในชิคาโกเป็นเวลา 2 ปี เพื่อเตรียมไปเป็นมิชชันนารีในอัฟริกา แต่เมื่อ เธอเรียนจบ ไม่มีคณะกรรมการมิชชั่นใดให้ โอกาสเธอเป็นมิชชันนารี เพราะเธอมีเชื้อสายอัฟริกัน-อเมริกัน แม้เธอจะไม่ได้ไปอัฟริกาตามีที่ฝัน แต่เธอก็ไม่ละทิ้งการทรงเรียกให้รับใช้พระเยซู เธอไม่ยอมแพ้และตั้งโรงเรียนเล็กๆสอนผู้หญิงเชื้อสายอัฟริกันอเมริกันในฟลอริดา ซึ่งภายหลังกลายมาเป็นวิทยาลัยเบธูนคุ้กแมน เธอเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้หญิง

ผลงานของแมรี่ที่ตกทอดมาสู่คนรุ่นหลังเกิดจากความมุ่งมั่นของเธอที่จะรับใช้พระเยซูแม้ความฝันจะแตกสลาย เธอรู้ดีว่าพระเจ้าทรงมอบ “พันธกิจเรื่องการคืนดีกัน” ให้กับเธอ (2 คร.5:18) และเธอก็ไม่ยอมแพ้

ภาระหน้าที่นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับแมรี่คนเดียวเท่านั้น เราทุกคนมีหน้าที่บอกให้ผู้อื่นได้รู้ว่า พวกเขาคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์ได้ วันนี้ จงมองหาหนทางสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อพระเยซูในที่ที่เราอยู่! – JS

สิ่งที่พระเจ้ามองหาในคนของพระองค์ คือหัวใจที่ยินดีรับใช้พระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง