คนที่เหมาะสม

วันที่ 25-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

แต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ – 1 โครินธ์ 12:18

อ่าน: 1 โครินธ์ 12:7-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 3-4; กิจการ 7:44-60

ภาพยนตร์เรื่อง มิราเคิล ทีมอึดปาฏิหารย์ (Miracle) ถ่ายทอดเรื่องจริงของทีมฮ็อกกี้น้ำแข็งของสหรัฐ ที่ก้าวสู่การคว้าเหรียญทองโอลิมปิกปี 1980 อย่างไม่น่าเป็นไปได้ในตอนต้นของเรื่องเฮิร์บ บรู๊คส์ ครูฝึกได้คัดเลือกผู้เล่น ในทีม เมื่อเขามอบรายชื่อให้กับเครก แพททริค ผู้ช่วยครูฝึก เครกกล่าวด้วยความประหลาดใจว่า “คุณลืมเลือกผู้เล่นยอดเยี่ยมบางคนไปนะ” บรู๊คส์ตอบว่า “ผมไม่ได้มองหาผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม ผมแค่หาคนที่เหมาะสม”

บรู๊คส์รู้ดีว่าความสามารถส่วนบุคคลจะนำพาทีมไปได้แค่ระยะหนึ่ง ผู้เล่นที่ไม่เห็นแก่ตัว สำคัญกว่าผู้เล่นที่มีความสามารถ ความสำเร็จของทีมย่อมต้องมาก่อนเกียรติยศส่วนตัว

การทรงเรียกให้รับใช้ในพระคัมภีร์ก็เน้นหลักการเดียวกัน พระประสงค์ของพระเจ้า คือให้ผู้เชื่อแต่ละคนทำหน้าที่ของตน แต่ผลลัพธ์คือ การร่วมมือกันของทุกคน เปาโลกล่าวหลังจากอธิบายของประทานฝ่ายวิญญาณที่หลากหลายในผู้เชื่อ ว่า “การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน” (1 คร. 12:7) เมื่อเราใช้ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ พระประสงค์ของพระองค์ก็สำเร็จ และพระองค์ทรงได้รับเกียรติ งานรับใช้พระเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่ดีที่สุด เก่งที่สุดหรือมีของประทานมากที่สุด แต่เป็นเรื่องของคนที่เหมาะสม คือคนที่พระเจ้า “ทรงตั้ง…ไว้ในร่างกาย” (ข้อ 18) เพื่อมาร่วมรับใช้ในทีมเดียวกัน – BC

ในพระกายของพระคริสต์ ไม่มีใครที่ไม่สำคัญ

แต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ – 1 โครินธ์ 12:18

อ่าน: 1 โครินธ์ 12:7-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 3-4; กิจการ 7:44-60

ภาพยนตร์เรื่อง มิราเคิล ทีมอึดปาฏิหารย์ (Miracle) ถ่ายทอดเรื่องจริงของทีมฮ็อกกี้น้ำแข็งของสหรัฐ ที่ก้าวสู่การคว้าเหรียญทองโอลิมปิกปี 1980 อย่างไม่น่าเป็นไปได้ในตอนต้นของเรื่องเฮิร์บ บรู๊คส์ ครูฝึกได้คัดเลือกผู้เล่น ในทีม เมื่อเขามอบรายชื่อให้กับเครก แพททริค ผู้ช่วยครูฝึก เครกกล่าวด้วยความประหลาดใจว่า “คุณลืมเลือกผู้เล่นยอดเยี่ยมบางคนไปนะ” บรู๊คส์ตอบว่า “ผมไม่ได้มองหาผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม ผมแค่หาคนที่เหมาะสม”

บรู๊คส์รู้ดีว่าความสามารถส่วนบุคคลจะนำพาทีมไปได้แค่ระยะหนึ่ง ผู้เล่นที่ไม่เห็นแก่ตัว สำคัญกว่าผู้เล่นที่มีความสามารถ ความสำเร็จของทีมย่อมต้องมาก่อนเกียรติยศส่วนตัว

การทรงเรียกให้รับใช้ในพระคัมภีร์ก็เน้นหลักการเดียวกัน พระประสงค์ของพระเจ้า คือให้ผู้เชื่อแต่ละคนทำหน้าที่ของตน แต่ผลลัพธ์คือ การร่วมมือกันของทุกคน เปาโลกล่าวหลังจากอธิบายของประทานฝ่ายวิญญาณที่หลากหลายในผู้เชื่อ ว่า “การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน” (1 คร. 12:7) เมื่อเราใช้ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ พระประสงค์ของพระองค์ก็สำเร็จ และพระองค์ทรงได้รับเกียรติ งานรับใช้พระเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่ดีที่สุด เก่งที่สุดหรือมีของประทานมากที่สุด แต่เป็นเรื่องของคนที่เหมาะสม คือคนที่พระเจ้า “ทรงตั้ง…ไว้ในร่างกาย” (ข้อ 18) เพื่อมาร่วมรับใช้ในทีมเดียวกัน – BC

ในพระกายของพระคริสต์ ไม่มีใครที่ไม่สำคัญ

Tags:

2 Responses

  1. ความสำเร็จของพระเจ้าคือการที่เราต่างทำหน้าที่ของตนอย่างสัตย์ซื่อและถูกที่ถูกทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง