การดำเนินชีวิตเป็นพิษ

วันที่ 28-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ซามูเอลกล่าวแก่ซาอูลว่า“ท่านได้กระทำการที่โง่เขลาเสียแล้ว ท่านมิได้รักษาพรบัญชาแห่งพระเยโฮวาหพระเจ้าของท่าน” – 1 ซามูเอล 13:13

อ่าน: 1 ซามูเอล 13:7-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 11-13; กิจการ 9:1-21

กลางปี 2009 ไม่มีเมืองพิชเชอร์ ในรัฐโอกลาโฮมาอีกต่อไป เมืองที่เคยพลุกพล่านด้วยผู้คนกว่า 20,000 คนต้องล่มสลาย ต้นศตวรรษที่ 19 พิชเชอร์เป็นเมืองที่เจริญอย่างรวดเร็ว เพราะที่นี่อุดมด้วยแร่ตะกั่วและสังกะสี คนงานสกัดสินแร่เพื่อนำไปผลิตอาวุธให้กองทัพสหรัฐ ระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้ง

เมืองเริ่มซบเซาเมื่อสินแร่เริ่มหมด แม้สินแร่จะนำความมั่งคั่งมา แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดคือ มลภาวะ เมื่อไม่มีการจัดการกับมลภาวะ พิชเชอร์ จึงกลายเป็นที่ดินรกร้าง ซึ่งเต็มด้วยสารพิษ ะรัฐบาลจึงประกาศเป็นพื้นที่อันตราย ์

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองพิชเชอร์ก็เกิดขึ้นกับคนเราได้เช่นกัน ความมั่งคั่งอาจดูดีจนยากที่เราจะมองเห็นผลร้ายที่อาจเกิดขึ้น การกระทำซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณในระยะยาวก็เช่นกัน หากไม่ได้รับการแก้ไข ความเสียหายก็จะตามมา กษัตริย์ซาอูลเริ่มต้นด้วยการเป็นกษัตริย์ที่ดี แต่การแสวงหาความสำเร็จ ทำให้พระองค์มองไม่เห็นความเสียหายที่ทรงก่อขึ้น ทรงหันหลังให้กับพระบัญชาของพระเจ้า ประพฤติ “โง่เขลา” (1 ซมอ.13:13) และต้องสูญเสียอาณาจักร (ข้อ 14)

หากเราพยายามแสวงหาความสำเร็จ เราต้องระวังมลภาวะฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้น เมื่อเราไม่เชื่อฟังการทรงนำของพระเจ้าซึ่งปรากฏชัดในพระคัมภีร์ การดำเนินชีวิตในทางพระเจ้า ย่อมชนะการดำเนินชีวิตที่เป็นพิษได้เสมอ – JDB

หากปราศจากพระเจ้า ก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

ซามูเอลกล่าวแก่ซาอูลว่า“ท่านได้กระทำการที่โง่เขลาเสียแล้ว ท่านมิได้รักษาพรบัญชาแห่งพระเยโฮวาหพระเจ้าของท่าน” – 1 ซามูเอล 13:13

อ่าน: 1 ซามูเอล 13:7-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 11-13; กิจการ 9:1-21

กลางปี 2009 ไม่มีเมืองพิชเชอร์ ในรัฐโอกลาโฮมาอีกต่อไป เมืองที่เคยพลุกพล่านด้วยผู้คนกว่า 20,000 คนต้องล่มสลาย ต้นศตวรรษที่ 19 พิชเชอร์เป็นเมืองที่เจริญอย่างรวดเร็ว เพราะที่นี่อุดมด้วยแร่ตะกั่วและสังกะสี คนงานสกัดสินแร่เพื่อนำไปผลิตอาวุธให้กองทัพสหรัฐ ระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้ง

เมืองเริ่มซบเซาเมื่อสินแร่เริ่มหมด แม้สินแร่จะนำความมั่งคั่งมา แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดคือ มลภาวะ เมื่อไม่มีการจัดการกับมลภาวะ พิชเชอร์ จึงกลายเป็นที่ดินรกร้าง ซึ่งเต็มด้วยสารพิษ รัฐบาลจึงประกาศเป็นพื้นที่อันตราย

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองพิชเชอร์ก็เกิดขึ้นกับคนเราได้เช่นกัน ความมั่งคั่งอาจดูดีจนยากที่เราจะมองเห็นผลร้ายที่อาจเกิดขึ้น การกระทำซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณในระยะยาวก็เช่นกัน หากไม่ได้รับการแก้ไข ความเสียหายก็จะตามมา กษัตริย์ซาอูลเริ่มต้นด้วยการเป็นกษัตริย์ที่ดี แต่การแสวงหาความสำเร็จ ทำให้พระองค์มองไม่เห็นความเสียหายที่ทรงก่อขึ้น ทรงหันหลังให้กับพระบัญชาของพระเจ้า ประพฤติ “โง่เขลา” (1 ซมอ.13:13) และต้องสูญเสียอาณาจักร (ข้อ 14)

หากเราพยายามแสวงหาความสำเร็จ เราต้องระวังมลภาวะฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้น เมื่อเราไม่เชื่อฟังการทรงนำของพระเจ้าซึ่งปรากฏชัดในพระคัมภีร์ การดำเนินชีวิตในทางพระเจ้า ย่อมชนะการดำเนินชีวิตที่เป็นพิษได้เสมอ – JDB

หากปราศจากพระเจ้า ก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง