กอหนามและดอกบัตเตอร์คัพ

วันที่ 23-6-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมาก จึงจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า – กิจการ 14:22

อ่าน: กิจการ 14:1-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี เอสเธอร์ 9-10 กิจการ 7:1-21

ดอกบัตเตอร์คัพในสนามหลังบ้านของเรา บานสะพรั่งและสวยงามกว่าปกติ เพราะปริมาณน้ำฝนในฤดูใบไม้ผลิที่พระเจ้าประทาน ให้ฉันอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนที่มันจะเฉาไป แต่ก็เข้าไปใกล้ได้ไม่มากนัก เพราะพวกมันเติบโตบนพื้นดินที่เปียกชื้น และเฉอะแฉะมาก บ่ายที่แดดดีวันหนึ่ง ฉันสวมรองเท้าบู๊ต แล้วเดินย่ำฝ่าพงหนามและพุ่มไม้ เพื่อมุ่งสู่บึงบัตเตอร์คัพ แต่ก่อนที่ฉันจะได้ถ่ายรูป เท้าของฉัน ก็เต็มไปด้วยโคลน รอยขีดข่วน และรอยแมลงกัดมากมาย แต่การได้เห็นดอกบัตเตอร์คัพ ก็คุ้มค่ากับความลำบากชั่วคราวเหล่านั้น

หลายครั้งชีวิตก็เป็นเรื่องของ “การฝ่าฟัน” การทดลองและปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกแห่งความบาปนี้ การทดลองอย่างหนึ่งก็คือการข่มเหง เหล่าสาวกต้องประสบกับความจริงข้อนี้ พวกเขารู้ถึงสิ่งดี ที่พระเยซูทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ที่ติดตามพระองค์ แต่เมื่อพวกเขาพยายามแบ่งปันสิ่งดีนี้แก่ผู้อื่น พวกเขากลับต้องเผชิญการต่อต้านที่หยาบคาย (กจ.14:5)

พวกเราซึ่งเลือกเดินในทางของพระเจ้า และรู้โดยประสบการณ์ว่านี่เป็นทาง “อันใหญ่ยิ่งกว่า” (1 คร.12:31) จะต้องพยายามต่อไป แม้ต้องฝ่าฟันอันตรายและความยากลำบาก เพื่อสำแดงให้ผู้อื่นเห็นภาพอันงดงามแห่งสันติสุข พระเมตตา และการให้อภัยของพระเจ้า ความชื่นชมยินดีที่รออยู่ คุ้มค่ากับความลำบากชั่วคราวเหล่านี้ – JAL

โลก คือดินแดนแห่งการทดลอง สวรรค์ คือดินแดนแห่งความชื่นชมยินดี

เราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมาก จึงจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า – กิจการ 14:22

อ่าน: กิจการ 14:1-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสเธอร์ 9-10; กิจการ 7:1-21

ดอกบัตเตอร์คัพในสนามหลังบ้านของเรา บานสะพรั่งและสวยงามกว่าปกติ เพราะปริมาณน้ำฝนในฤดูใบไม้ผลิที่พระเจ้าประทาน ให้ฉันอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนที่มันจะเฉาไป แต่ก็เข้าไปใกล้ได้ไม่มากนัก เพราะพวกมันเติบโตบนพื้นดินที่เปียกชื้น และเฉอะแฉะมาก บ่ายที่แดดดีวันหนึ่ง ฉันสวมรองเท้าบู๊ต แล้วเดินย่ำฝ่าพงหนามและพุ่มไม้ เพื่อมุ่งสู่บึงบัตเตอร์คัพ แต่ก่อนที่ฉันจะได้ถ่ายรูป เท้าของฉัน ก็เต็มไปด้วยโคลน รอยขีดข่วน และรอยแมลงกัดมากมาย แต่การได้เห็นดอกบัตเตอร์คัพ ก็คุ้มค่ากับความลำบากชั่วคราวเหล่านั้น

หลายครั้งชีวิตก็เป็นเรื่องของ “การฝ่าฟัน” การทดลองและปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกแห่งความบาปนี้ การทดลองอย่างหนึ่งก็คือการข่มเหง เหล่าสาวกต้องประสบกับความจริงข้อนี้ พวกเขารู้ถึงสิ่งดี ที่พระเยซูทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ที่ติดตามพระองค์ แต่เมื่อพวกเขาพยายามแบ่งปันสิ่งดีนี้แก่ผู้อื่น พวกเขากลับต้องเผชิญการต่อต้านที่หยาบคาย (กจ.14:5)

พวกเราซึ่งเลือกเดินในทางของพระเจ้า และรู้โดยประสบการณ์ว่านี่เป็นทาง “อันใหญ่ยิ่งกว่า” (1 คร.12:31) จะต้องพยายามต่อไป แม้ต้องฝ่าฟันอันตรายและความยากลำบาก เพื่อสำแดงให้ผู้อื่นเห็นภาพอันงดงามแห่งสันติสุข พระเมตตา และการให้อภัยของพระเจ้า ความชื่นชมยินดีที่รออยู่ คุ้มค่ากับความลำบากชั่วคราวเหล่านี้ – JAL

โลก คือดินแดนแห่งการทดลอง สวรรค์ คือดินแดนแห่งความชื่นชมยินดี

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง