เป้าหมาย :: มานาฉบับพิเศษ ฟุตบอลโลก 2010

วันที่ 18-6-2010 • World Cup • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

อ่าน : มาระโก 1:32-38

พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ให้เราทั้งหลายไปในตำบลบ้านใกล้เคียง เพื่อเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วย ที่เรามาก็เพื่อการนั้นเอง” – มาระโก 1:38

ในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่อัฟริกาใต้ที่กำลังจะมาถึง บรรดานักเตะจากทั่วโลกจะมาลงสนามฟาดแข้งกันเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่ง เราจะได้เห็นความสามารถและทักษะเฉพาะตัวของนักกีฬาแต่ละคน สำหรับบางคน…นี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาแข่งขันในระดับโลกเช่นนี้ ซึ่งอาจทำให้พวกเขาพลาดจากการจดจ่อเป้าหมายที่แท้จริง ความโด่งดังอาจบดบังการตัดสินใจของพวกเขา และความปรารถนาชื่อเสียงส่วนตัวอาจขวางทางไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง นั่นคือถ้วยรางวัลชนะเลิศ

เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในสมัยของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องฤทธิ์อำนาจในหมู่ประชาชน คนทั้งเมืองมาหาเพื่อให้พระองค์ทรงรักษาโรค และฟังพระองค์ตรัสสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และด้วยความนิยมชมชอบอย่างมากที่ได้รับนั้น ทำให้พระองค์มีโอกาสที่จะพลาดจากเป้าหมายในการเสด็จมาในโลกนี้ นั่นคือ…การเดินไปสู่ไม้กางเขน เพื่อสิ้นพระชนม์ไถ่บาปมนุษยชาติทั้งปวง

พระเยซูไม่เคยเดินออกจากทางที่นำไปสู่เป้าหมาย เพราะตระหนักว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับคำตรัสสอนของพระองค์

ดังนั้นการได้รับฟัง และยอมรับถ้อยคำของพระเจ้า จนเกิดความเข้าใจ เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้มนุษย์ได้รับการอภัยบาป เมื่อได้รับทราบความจริงนี้แล้ว คุณได้ตอบสนองต่อความจริงนี้อย่างไร? – Jon Lindsay

เป้าหมายตลอดกาลของพระเยซู
คือการไปสู่ไม้กางเขนเพื่อบาปของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง