trivia6

วันที่ 16-6-2010 • World Cup Trivia • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

ใครคือนักแข่งที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในการแข่งขันฟุตบอลโลก?

เปเล่ ตอนที่เขาอายุ 17 ในปี 1958

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *