แสวงหาความพึงพอใจ

วันที่ 1-5-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหาร และใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมิให้อิ่มใจ – อิสยาห์ 55:2

อ่าน: อิสยาห์ 55:1-6

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 10-11; ลูกา 21:20-38

ในการต่อชิ้นส่วนปริศนา เราต่างรู้ว่า การจะได้รับผลที่น่าพึงพอใจ คุณจะต้องมีชิ้นส่วนครบทุกชิ้น หลายครั้งชีวิตของเราก็เป็นเช่น นั้น เราพยายามปะติดปะต่อชิ้นส่วนต่างๆที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกันโดยหวังว่าจะได้ภาพที่สมบูรณ์ของชีวิต

แต่บางครั้งดูเหมือนว่ายังมีชิ้นหนึ่งที่หายไป หรือบางทีเราอาจหยิบชิ้นผิดมาใส่ แม้เราจะรู้อยู่แก่ใจว่าชีวิตที่ไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง เป็นชีวิตที่ขาดชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดไป แต่เราก็ไม่ได้ให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเรา ใช่หรือไม่ เราอาจจะไปโบสถ์เป็นประจำ แต่พระเจ้าเป็นส่วนสำคัญในชีวิตที่เราขาดไม่ได้หรือเปล่า บางครั้งเราก็คุ้นเคยกับความรู้สึกที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกล ซึ่งทำให้เราทำบาปได้ง่าย และไม่ค่อยรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่สำคัญหายไปจากชีวิต

แต่ไม่ว่าเราจะหลงเจิ่นไปไกลสักเพียงใด พระเจ้ายังปรารถนาให้เราอยู่ใกล้พระองค์ พระองค์ทรงเรียกร้องประชากรของพระองค์ผ่านทางผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่า “ทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหาร และใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมิให้อิ่มใจ จงเอาใจใส่ฟังเราและรับประทานของดี และให้ตัวปีติยินดีในไขมัน” (อสย.55:2)

หากมีบางสิ่งหายไปจากชีวิตของคุณ จงจำไว้ว่าพระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถทำให้คุณอิ่มใจได้อย่างเต็มเปี่ยม จงให้พระองค์ต่อเติมภาพในชีวิตของคุณให้สมบูรณ์ – JS

มนุษย์เรามีช่องว่างกลางดวงใจ ทรัพย์สินใดก็มิอาจเติมเต็มได้ องค์พระเจ้าผู้ทรงรักห่วงใย คือผู้ที่เติมฤทัยเราอิ่มเอม – Sper

พระเยซูคือผู้เดียว ที่สามารถเติมเต็มความปรารถนาในหัวใจทุกดวง

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง