อย่าบอกว่า “เป็นไปไม่ได้”

วันที่ 29-5-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ท่านไม่ได้รีรอ ท่านประกาศตามธรรมศาลา กล่าวเรื่องพระเยซูว่า “พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” – กิจการ 9:20

อ่าน: กิจการ 9:1-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 7-9; ยอห์น 11:1-29

ขณะที่ผมและเพื่อนเดินไปตามทางซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกำแพงเบอร์ลิน เขาพูดกับผมว่า “นี่เป็นสถานที่หนึ่งในชีวิตของผมที่ เรียกว่า ‘อย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้’” เขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่กำแพงแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน เขาต้องเดินทางหลายสิบครั้งผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองชาร์ลี เพื่อไปหนุนใจสมาชิกคริสตจักรในเยอรมนีตะวันออกที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดและถูกต่อต้าน บางครั้งเขาต้องถูกกักตัว ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสอบสวนและข่มขู่

ในปี 1988 เขาพาลูกที่เป็นวัยรุ่นของเขาไป ที่กรุงเบอร์ลินตะวันตกและบอกกับพวกเขาว่า “ดูกำแพงนี้ไว้ให้ดีนะลูก เพราะสักวันหนึ่งเมื่อลูกมีโอกาสพาลูกของลูกมาที่นี่ กำแพงนี้จะยังคงตั้งตระหง่านอยู่” แต่หนึ่งปีต่อมากำแพงแห่งนี้ได้ถูกทำลายลง

เมื่อเซาโลแห่งเมืองทาร์ซัสเริ่มทำร้ายสาวกของพระเยซู ไม่มีใครเคยคิดว่าเขาจะกลายมาเป็นสาวกของพระองค์ “เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด” แต่กิจการ 9:1-9 ได้บันทึกเหตุการณ์ที่เซาโลเผชิญหน้ากับพระเยซูบนถนนที่ไปยังเมืองดามัสกัสในสภาพที่เขาตาบอด ไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์สำคัญที่พลิกชีวิตของเขา เซาโลได้เทศนาในธรรมศาลาของเมืองดามัสกัสว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับคนที่ได้ยินได้ฟัง (ข้อ 20-21)

เมื่อพระเจ้าทรงทำงานในคนที่ยากที่สุดที่เรารู้จัก อย่าบอกว่า “เป็นไปไม่ได้” – DCM

ฤทธิ์อำนาจพระเจ้าอัศจรรย์ ไร้ขีดขั้นเกินเราจะคิดได้ ชีวิตเก่าพึ่งฤทธาจึงเปลี่ยนไป ทั้งเติบโตภายในจิตวิญญาณ – Sper

อย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ในสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำได้

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

2 Responses

  1. TT

    ขอพระเจ้าให้เราเห็นถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับประเทศไทยด้วยเถอะนะคะ

  2. พระเจ้าตรัสผ่านเหตุการณ์แล้วในไทยอยากให้คนไทยรู้จักพระเจ้า เพราะพระเจ้าของเราคือความรัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง