วันข่าวดี

วันที่ 26-5-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เราทำไม่ถูกเสียแล้ว วันนี้เป็นวันข่าวดี ถ้าเรานิ่งอยู่ – 2 พงศ์กษัตริย์ 7:9

อ่าน: 2 พงศ์กษัตริย์ 7:3-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศาวดาร 28-29; ยอห์น 9:24-41

เกรแฮม เพื่อนชาวออสเตรเลียของผมไม่ได้ตาบอดตั้งแต่กำเนิด แต่ตาบอดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเมื่ออายุ 9 ขวบ แต่เขาไม่เคยรู้สึกสงสารตัวเอง และไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน เขามักจะแบ่งปันให้คนอื่นฟังว่าพระเยซูมีความหมายต่อชีวิตของเขาอย่างไร ล่าสุดเขาเดินทางมาทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดที่ประเทศไทย ซึ่งนอกเหนือจากการใช้ทักษะอาชีพแล้ว เขายังต้องการแบ่งปันพระกิตติคุณของพระคริสต์ให้กับคนไทยอีกด้วย

ชายโรคเรื้อน 4 คนใน 2 พงศ์กษัตริย์ 7 ก็มีข่าวดีที่อยากจะแบ่งปันเช่นกัน พวกเขาเผอิญเข้าไปในค่ายของคนซีเรียและพบว่าค่ายถูกทิ้งร้างอยู่ หลังจากที่กินดื่มและขนข้าวของที่ชาวซีเรียทิ้งไว้ไปซ่อนแล้ว พวกเขาก็คิดถึงชาวสะมาเรียที่กำลังอดอยากเนื่องจากถูกกองทัพของซีเรียปิดล้อมไว้เป็นเวลานาน พวกเขาจึงพูดกันว่า “เราทำไม่ถูกเสียแล้ว วันนี้เป็นวันข่าวดี ถ้าเรานิ่งอยู่” (ข้อ 9) ดังนั้น พวกเขาจึงไปบอกกับชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติถึงสิ่งที่พวกเขาค้นพบ

แม้สภาพร่างกายและฐานะทางสังคมของพวกเขาจะไม่เอื้ออำนวย แต่ทั้งเกรแฮมและชายโรคเรื้อนรู้จักคิดถึงคนอื่น พวกเขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พบและคิดว่าสิ่งเหล่านั้นดีเกินกว่าที่จะเก็บไว้คนเดียว

มีใครไหมที่คุณรู้จัก ซึ่งน่าจะได้รู้ว่าพระเยซูทรงทำสิ่งใดเพื่อพวกเขาบ้าง? อย่าอ้างว่าคุณไร้ความสามารถ แต่จงแบ่งปันข่าวดีเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อคุณ แล้วคุณจะพบเป้าหมายใหม่ในชีวิต – CPH

ขอพระเจ้าโปรดใช้ข้าให้เป็นเกลือ คอยช่วยเหลือโลกนี้ที่ตกต่ำ ประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้เลิศล้ำ ทรงรักษาใจชอกช้ำทุกๆ ดวง – Sper

เมื่อเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรามี เราก็จะอยากแบ่งสิ่งนั้นกับผู้อื่น

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง