ระลึกถึงการเสียสละ

วันที่ 31-5-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหัก แล้วตรัสว่า “นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา” – 1 โครินธ์ 11:24

อ่าน: 1 โครินธ์ 11:23-34

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 13-14; ยอห์น 12:1-26

ในวันวีรชนทุกปี เราจะระลึกถึงบรรดาวีรชนที่สละชีพเพื่อชาติ ในสหรัฐ สถานที่ที่ทำให้เราระลึกถึงบุคคลเหล่านี้ด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งก็คือ สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับกรุงวอชิงตัน ดีซี อาร์ลิงตันเป็นที่หนึ่งที่ใช้ในการจัดพิธีไว้อาลัยทหารที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความชราและความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินต่อไปในโลก ปัจจุบันมีการจัดพิธีไว้อาลัยที่สุสานแห่งนี้ถึงวันละ 25 ราย

งานที่ยากงานหนึ่งของดิโอลด์การ์ด กองทหารราบที่สามของสหรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สุสานอาร์ลิงตัน คือพวกเขามีหน้าที่แบกร่างของทหารที่เสียชีวิตและยกย่องความเสียสละของบุคคลเหล่านั้น ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สุสานแห่งนี้จะไม่มีวันลืมคุณค่าของเสรีภาพ เพราะพวกเขาจะได้รับการตอกย้ำถึงสิ่งนี้เป็นประจำทุกวัน

พิธีมหาสนิทเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนผู้เชื่อในพระคริสต์ถึงเสรีภาพจากบาป อันเป็นผลมาจากการเสียสละขององค์พระเยซูคริสต์ เมื่อเรารับประทานขนมปังและดื่มจากถ้วยองุ่น เราก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา” (1 คร.11:24) แต่เมื่อเราเฉลิมฉลองการเสียสละของพระคริสต์ด้วยการใคร่ครวญ เราจะมีความชื่นชมยินดี เราไม่จำเป็นต้องระลึกถึงพระเยซูเฉพาะเวลาที่ร่วมสำรับกับพระองค์เท่านั้น การมีชีวิตอยู่เพื่อพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการสำแดงให้โลกเห็นว่าเราจะไม่มีวันลืมความเสียสละของพระองค์ – BC

ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมาย ที่ทรงวายพระชนม์เพื่อไถ่ข้า บนกางเขนพระองค์มรณา โปรดย้ำเตือนทุกเวลาให้ข้าจดจำ – Sper

การระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เพื่อเรา ควรเป็นเหตุให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง