อ่านผิด

วันที่ 18-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน

อ่าน: 1 ทิโมธี 1:18-20
ให้ท่านสู้รบได้ดี จงยึดความเชื่อไว้ และมีจิตสำนึกว่าตนชอบ ซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสีย ความเชื่อของเขาจึงอับปางลง – 1 ทิโมธี 1:18-19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 2 ซามูเอล 3-5, ลูกา 14:25-35

วิลเลี่ยม สกอร์สบี้เป็นนักสำรวจทางทะเลชาวอังกฤษในสมัยศตวรรษที่ 19 ที่ตอบสนองเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้รับใช้ แม้เมื่อเขาเป็นผู้รับใช้แล้ว เขายังคงสนใจการทำงานของเข็มทิศเดินเรือ จากการค้นคว้าเขาพบว่าเรือเหล็กสร้างใหม่ทุกลำมีสนามแม่เหล็กของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเข็มทิศ และจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออยู่กลางทะเลด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง ทำให้ลูกเรืออ่านเข็มทิศผิด อันมักส่งผลให้เกิดความหายนะ

การอ่านเข็มทิศผิดอาจเปรียบได้กับการสอนผิด ใน 1 ทิโมธี 1 เปาโลเตือนเกี่ยวกับ “นิยายต่างๆ และเรื่องลำดับวงศ์ตระกูลอันไม่รู้จบ” (ข้อ 4) ซึ่งก็คือหลักแห่งพระวจนะที่ถูกมนุษย์ดัดแปลง เปาโลสรุปว่า ผู้ที่สอนผิดก็ “อับปางลง” (ข้อ 19) คนสองคนที่ต่อต้านพระวจนะของพระเจ้าโดยการนำคำสอนผิดมาแทนที่ และต้องพบกับการอับปางฝ่ายวิญญาณก็คือฮีเมเนอัส และอเล็กซานเดอร์ (ข้อ 20)

ในคริสตจักรปัจจุบัน ความจริงในพระคัมภีร์กำลังถูกสงสัยและบางครั้งก็ถูกเอาสิ่งอื่นมาแทนที่ ความคิดเห็นของเราต้องไม่ไปแทนที่พระวจนะของพระเจ้า สิ่งที่ชี้นำสติปัญญาในการแล่นเรือผ่านมรสุมแห่งชีวิตก็คือพระคัมภีร์ ไม่ใช่ความคิดเห็นผิดๆ ของมนุษย์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ จงระวังการอ่านอย่างผิดๆ – HDF

พระวจนะบริสุทธิ์นิจนิรันดร์
เป็นความจริงเรายึดมั่นไม่หวั่นไหว
มนุษย์คิดแผนการดีอย่างไร
สักวันต้องสูญไปไม่ยั่งยืน – Anon.

ประเด็นแรกของปัญญาคือการรู้ความจริง ประเด็นที่สองคือการแยกแยะสิ่งที่ไม่จริง


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง