อยากได้ตาสีฟ้า

วันที่ 28-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

อ่าน: มัทธิว 16:24-28

ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด – มัทธิว 16:25

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 พงศ์กษัตริย์ 3-5, ลูกา 20:1-26

สมัยเป็นเด็ก เอมี่ คาร์ไมเคิล (1867-1951) อยากให้ตัวเองมีตาสีฟ้ามากกว่าตาสีน้ำตาล เธอเคยแม้กระทั่งอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนสีตาและรู้สึกผิดหวังเมื่อมันไม่เปลี่ยน เมื่ออายุ 20 เอมี่รู้สึกว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เธอรับใช้พระองค์เป็นมิชชันนารี หลังจากที่รับใช้มาหลายแห่ง เธอก็ได้เดินทางไปอินเดีย ในตอนนั้นเองที่เธอเข้าใจถึงพระปัญญาของพระเจ้าที่ทรงสร้าง่เธออย่างที่เธอเป็น เพราะชาวอินเดียที่มีตาสีน้ำตาลคงยอมรับเธอยากขึ้นถ้าเธอมีตาสีฟ้า เธอรับใช้พระเจ้าอยู่ที่อินเดียเป็นเวลาถึง 55 ปี

เราไม่รู้แน่ชัดว่าเอมี่เป็นที่ยอมรับเพราะสีตาของเธอหรือไม่ แต่เรารู้และเชื่อว่าพระเจ้า “ทรงสร้างเราทั้งหลาย และไม่ใช่พวกเราทั้งหลายเอง” (สดด.100:3) เมื่อเรายอมจำนนต่อพระปัญญาของพระองค์ในทุกสิ่ง เราจะสามารถรับใช้พระองค์ได้อย่างเกิดผล

เอมี่รู้ว่าการยอมจำนนเป็นอย่างไร เมื่อมีคนถามเธอถึงชีวิตการเป็นมิชชันนารี เธอตอบว่า “ชีวิตมิชชันนารีเป็นเพียงแค่โอกาสที่จะตาย” พระเยซูตรัสว่า “ผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด” (มธ.16:25)

ชีวิตคริสเตียนก็เป็นอย่างนี้เช่นกัน คือยอมจำนนโดยสิ้นเชิงต่อแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเรา ขอให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้าวันนี้ – AMC

แม้ข้าฯอาจไม่เข้าใจวิถีทาง
ที่พระองค์ทรงวางไว้ให้ข้าฯ
อธิษฐานขอเดินตามทุกเวลา
จำนนในมรรคาน้ำพระทัย – Sherbert

ชีวิตเรามั่นคงที่สุด เมื่อละไว้กับพระเจ้า


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง