ห้องลับ

วันที่ 19-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน

อ่าน: อิสยาห์ 50:4-5
ซึ่งเรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวในที่แจ้ง – มัทธิว 10:27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 2 ซามูเอล 6-8,b ลูกา 15:1-10

เราต่างมีความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองต่อความเจ็บปวดที่อยู่ลึกๆภายใน กวีเทนนีสันกล่าวว่า “ทุกวันนี้มีหัวใจที่แตกสลาย”

บางครั้งเราอาจต้องพบกับเพื่อนที่หัวใจแตกสลายและรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรดี เราจะ “รู้ที่จะค้ำชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยไว้ด้วยถ้อยคำ” ตามที่อิสยาห์ 50:4 เขียนไว้ได้อย่างไร?

การพูดสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากผู้สอนที่เป็นมนุษย์อาจจะช่วยให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้นได้บ้าง แต่ถ้อยคำที่มีประโยชน์และน่าฟังที่สุดคือถ้อยคำจากผู้ที่พระเจ้าทรงสอนโดยตรง

ดังนั้น การนั่งอยู่เบื้องพระบาทพระเยซู และเรียนรู้จากพระองค์จึงเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งเราได้รับจากพระองค์มากเท่าไร เราก็ยิ่งต้องให้ ผู้อื่นมากเท่านั้น จอร์จ แมคโดนัลด์เปรียบ ภาพช่วงเวลานี้กับพระองค์ว่าเป็น “ห้องที่อยู่ในพระเจ้า” เขากล่าวว่า “ในห้องนี้…เราต้องนำสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยสำแดง และเรี่ยวแรงกำลังจากพระองค์ไปสู่พี่น้อง เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำเช่นนี้”

พระเจ้าตรัสกับหัวใจของเราผ่านทางการอ่าน ศึกษาและใคร่ครวญ พระวจนะอย่างละเอียดรอบคอบด้วยใจอธิษฐาน พระเจ้าทรงประทาน “ลิ้นของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอน” (อสย.50:4) เพื่อเราจะมีคำพูดสำหรับผู้ที่กำลังสิ้นหวัง – DHR

การปลอบโยนพระประทาน
ไท้ต้องการให้แบ่งปัน
แก่ผู้ไม่สุขสันต์
ปลุกชีวันจุดฝันประกาย – Sper

จงฟังพระทัยของพระเจ้า แล้วพูดกับคนอื่นจากใจของคุณ


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง