สมน้ำหน้าศัตรู

วันที่ 10-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »


วันเสาร์ที่ 10 เมษายน

อ่าน: โอบาดีห์ 1:1-14
อย่าเปรมปรีดิ์เมื่อศัตรูของเจ้าล้ม – สุภาษิต 24:17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 ซามูเอล 15-16, ลูกา 10:25-42

โอบาดีห์เป็นพระธรรมเล่มที่สั้นที่สุดในพันธสัญญาเดิม แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในบันทึกสั้นๆ นี้เป็นคำถามสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อเราทุกคนว่า เราควรจะมีท่าทีอย่างไร เมื่อพบว่าศัตรูของเราต้องประสบกับเรื่องร้าย?

ผู้เผยพระวจนะโอบาดีห์ทำพันธกิจในช่วงเวลาที่กรุงเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้การคุกคามจากกองทัพบาบิโลน ชาวเอโดม ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเยรูซาเล็มกลับสนับสนุนกองทัพของศัตรูที่มาทำลายและฆ่า (สดด.137:7-9) น่าสลดใจที่คำพูดเยาะเย้ยอันเจ็บปวดเหล่านี้มาจากญาติซึ่งสืบสายโลหิตเดียวกับพวกเขา ชาวยิวเป็นเชื้อสายของยาโคบ ส่วนชาวเอโดมเป็นเชื้อสายของเอซาว

โอบาดีห์ตำหนิชาวเอโดมที่ซ้ำเติมชาวอิสราเอลว่า “เจ้าไม่ควรยืนยิ้มอยู่ด้วยความพอใจ ในเมื่อน้องชายของเจ้ารับเคราะห์ ในครั้งนั้นเจ้าไม่ควรเปรมปรีดิ์เย้ยประชาชนยูดาห์ ในเมื่อเขาทั้งหลายถูกทำลาย” (อบด.1:12)

ไม่ยากนักที่เราจะรู้สึกสะใจ เมื่อคนที่ทำให้เราเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำอีก ต้องประสบกับเรื่องร้ายบ้าง แต่พระคัมภีร์เตือนเราว่า “อย่าเปรมปรีดิ์เมื่อศัตรูของเจ้าล้ม และอย่าให้ใจของเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุด” (สภษ.24:17) เห็นอกเห็นใจและให้อภัย และไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงประทานความยุติธรรมในเวลาของพระองค์ – HDF

ใคร่ครวญเพิ่มเติม
จะจัดการกับปัญหาเรื่องคนได้อย่างไร (โรม12) จงอดทน (ข้อ 12) จงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็ญท่าน (ข้อ 14) จงถ่อมใจลง (ข้อ 16) อย่าทำการแก้แค้น (ข้อ 19) จงชนะความชั่วด้วยความดี (ข้อ 21)

ความรักที่มีต่อพระเจ้าวัดได้จากความรักที่เราสำแดงต่อศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเรา


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง