พระองค์ไม่เคยหลับ

วันที่ 13-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันอังคารที่ 13 เมษายน

อ่าน: สดุดี 121
พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไป – สดุดี 121:3

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 ซามูเอล 22-24, ลูกา 12:1-31

ยีราฟเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีวงจรการนอนหลับที่สั้นที่สุด พวกมันใช้เวลานอนหลับเพียง 10 นาที ถึง 2 ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นอัตราเฉลี่ยแค่วันละ 1 ชั่วโมง 9 นาที ดูเหมือนมันจะตื่นอยู่เสมอ ยีราฟกับมนุษย์เปรียบเทียบกันไม่ได้เลย เพราะหากเรานอนน้อยอย่างนั้น เราอาจจะเป็นโรคนอนไม่หลับประเภทหนึ่ง แต่สำหรับยีราฟ การที่มันตื่นอยู่ตลอด ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เพราะพระเจ้าทรงสร้างมันมาเช่นนั้น

หากเราคิดว่า 1 ชั่วโมง 9 นาทีต่อวัน เป็นเวลานอนที่น้อยมาก ลองนึกถึงพระผู้ทรงสร้างเพื่อนสัตว์ตัวสูงของเราว่า พระบิดาบนสวรรค์ของเราไม่เคยหลับเลย

ผู้เขียนสดุดีบรรยายถึงความห่วงใยของพระ เจ้าที่มีต่อเราเสมอว่า “พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไป” (สดด.121:3) ในสดุดีบทนี้ ผู้เขียนอธิบายว่าการที่พระเจ้าไม่เคยหลับนั้นก็เพื่อเรา ในข้อ 5 บอกว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่าน” พระเจ้าทรงอารักขาเรา ปกป้องเรา และห่วงใยเรา โดยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งช่วยให้ทรงตื่นอยู่เสมอ พระผู้ทรงปกป้องเราทรงจัดเตรียมสิ่งดีให้เราเสมอ ดังที่บทเพลงหนึ่งบอกไว้ว่า “พระองค์ไม่เคยบรรทม พระองค์ไม่เคยเคลิ้มไป ทรงดูแลข้าทุกคืนและวัน”

คุณกำลังเผชิญกับความยากลำบากอยู่หรือเปล่า? จงหันมาหาพระองค์ ผู้ไม่เคยหลับ แต่ละวินาทีในแต่ละวัน จงให้พระองค์ “อารักขาการเข้าออกของท่าน” (ข้อ 8) – BC

พระศิลามั่นคงผ่านยุคสมัย
ฉันแน่ใจทรงสัตย์ซื่อตลอดกาล
ช่วยฟันฝ่าอุปสรรคที่เราผ่าน
ชโลมใจร้าวรานและกังวล – D. De Haan

พระองค์ผู้ทรงค้ำชูจักรวาล จะไม่ยอมให้คุณผิดหวัง


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง