ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 15-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันพฤหัสที่ 15 เมษายน

อ่าน: 2 ทิโมธี 2:19-26
ถ้าผู้ใดชำระตัว…เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่า ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์ พร้อมกับการดีทุกอย่าง – 2 ทิโมธี 2:21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 ซามูเอล 27-29, ลูกา 13:1-22

หลังจากผ่านการศึกษาในโรงเรียนพระคริสตธรรม 4 ปี ผมก็ก้าวเข้าสู่การทำพันธกิจแรกด้วยสิ่งที่ต้องทำยาวเหยียด ในฐานะศิษยาภิบาลมือใหม่ ผมคิดว่าผมมาอยู่ที่นั่นเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่าง แต่พระเจ้ากลับใช้ที่แห่งนั้นเปลี่ยนแปลงผม

กรรมการคริสตจักรสนับสนุนผมอย่างดี แต่พวกเขาก็ไม่ยอมผ่อนปรนกับผมในข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับงานบริหาร ผมต้องเรียนรู้การทำงานกับเหล่าผู้นำฆราวาสในคริสตจักร ทำงานของผมอย่างระมัดระวัง และฝันร่วมกับผู้อื่น

เรามักจะคิดว่าพระเจ้าทรงมอบหมายให้เราเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่รอบตัว แต่ในความเป็นจริงพระองค์ทรงมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงเรา เพราะเหตุใด? ก็เพื่อให้เราเป็น “ภาชนะที่มีค่า ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์ พร้อมกับการดีทุกอย่าง” (2 ทธ.2:21) พระเจ้ามักจะใช้คนที่ไม่น่าเป็นไปได้ ในที่ซึ่งยากจะเกิดขึ้น เพื่อสอนบทเรียนที่ยากที่สุดของชีวิตแก่เรา และเมื่อเราคิดว่าบรรลุจุดนั้นแล้ว พระองค์กลับกำลังจะสอนเราเพิ่มขึ้นไปอีก

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้เข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในการทำงานรับใช้ ผมอาจจะเป็น “ผู้มีประสบการณ์” แต่ผมก็ยังต้องเรียนรู้ เติบโต และอัศจรรย์ใจในการที่พระเจ้าทรงปั้นแต่งภาชนะชิ้นนี้เพื่อวัตถุประสงค์อันล้ำเลิศของพระองค์

หากคุณต้องการจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง จงอย่าปฏิเสธพระผู้ทรงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง พระองค์ทรงมีเป้าหมายที่ดีที่สุดเพื่อคุณ และเพื่อพระองค์เองอยู่ในพระทัย – JS

ขอพระเจ้าใช้ข้าทำพันธกิจ
ช่วยชีวิตผู้คนพบความหวัง
ข้าเรียนรู้ถ่อมใจยอมเชื่อฟัง
ปรนนิบัติอย่างจริงจังจนสุดปลาย – Branon

เราจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วเท่านั้น


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง