นักบินผู้ช่วย?

วันที่ 25-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน

อ่าน: กาลาเทีย 2:11-21
ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า – กาลาเทีย 2:20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 2 ซามูเอล 21-22, ลูกา 18:24-43

สติ๊กเกอร์ติดท้ายรถที่เขียนว่า “พระเยซูคือนักบินผู้ช่วยของผม” อาจจะเป็นประโยคที่เจตนาดี แต่มันกวนใจผมเสมอ เมื่อไรก็ตามที่ผมนั่งบนที่นั่งคนขับแห่งชีวิตของผมเอง ผมไม่มีทางไปดี พระเยซูไม่ได้ทรงเป็นเพียง “นักบินผู้ช่วย” ฝ่ายวิญญาณที่คอยบอกทางเป็นครั้งคราว พระองค์ต้องประทับบนที่นั่งคนขับอยู่เสมอ ไม่มีทางเป็นอย่างอื่น!

เรามักจะพูดว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ซึ่งเป็นความจริง แต่ความจริงแล้วมีอะไรมากกว่านั้น เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน อำนาจแห่งความบาปในตัวเราก็ตายด้วย นี่คือความหมายของถ้อยคำที่เปาโลบอกว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า” (กท.2:20) เราถูกตรึงกางเขนร่วมกับพระองค์ เมื่อพระเยซูประทับในที่นั่งคนขับ จุดหมายปลายทางเดิมๆก็ตกไป ไม่มีการหันกลับสู่ถนนแห่งความเห็นแก่ตัว ความโลภหรือตัณหาอีก ไม่มีการจอดรถเที่ยวชมแอ่งแห่งความเย่อหยิ่งหรือบ่อแห่งความขมขื่น เราถูกตรึงกับพระองค์และพระองค์ทรงเป็นผู้ขับแล้ว! พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อพระองค์จะได้เป็นผู้ขับและนำทางเราแต่เพียงผู้เดียว

ดังนั้น ถ้าคุณตายแล้วและพระคริสต์ทรงอยู่ในคุณ พระองค์ก็ไม่ใช่นักบินผู้ช่วย ความสุขของคุณคือปล่อยให้พระองค์ขับและกำหนดชีวิตของคุณ อาจจะมีการกระแทกบนถนนบ้าง แต่คุณวางใจได้ว่าพระองค์จะพาคุณไปยังปลายทางที่ดี – JS

ขอบพระคุณพระเจ้าทรงเมตตา
ประทานความรอดมาให้เปล่าๆ
ข้าจึงมอบหมดชีวิตแด่พระเจ้า
เพื่อนำเอาพระเกียรติสู่พระนาม – Coder

ยังจับพวงมาลัยแห่งชีวิตของคุณเองอยู่หรือ? ได้เวลาให้พระเยซูขับแล้ว


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง