ตารางแน่นเอี้ยด

วันที่ 29-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

อ่าน: มาระโก 1:32-39

คนทั้งเมืองก็แตกตื่นมาออกันอยู่ที่ประตู พระองค์จึงทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆให้หายหลายคน – มาระโก 1:33-34

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 พงศ์กษัตริย์ 6-7, ลูกา 20:27-47

ชีวิตคุณยุ่งเกินไปหรือเปล่า? กำหนดการทางธุรกิจ จำนวนผลผลิตหรือการรับส่งลูกไปเรียนพิเศษหรือแข่งกีฬา อาจทำให้ตารางเวลาของคุณแน่นเอี้ยด จนเราคิดได้ง่ายๆว่า ถ้าฉันไม่มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากขนาดนี้ ฉันคงจะติดสนิทกับพระเจ้าได้

แต่ซี. เอส. ลูอิสกล่าวไว้อย่างฉลาดว่า ไม่มีใครยุ่งมากไปกว่าพระคริสต์ “ต้นแบบของเรา คือพระเยซู… ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจ ถนนหนทาง ฝูงชน เสียงเรียกร้องและปรปักษ์ที่เกรี้ยวกราด การขาดความสงบและความเป็นส่วนตัว การถูกขัดจังหวะ ทั้งหมดนี้… คือชีวิตของพระเจ้าที่ทำงานภายใต้ข้อจำกัดของมนุษย์”

เราอ่านเรื่องของพระเยซูในคาเปอรนาอุมว่า “เวลาเย็นวันนั้นครั้นตะวันตกแล้ว คนทั้งหลายพาบรรดาคนเจ็บป่วย และคนที่มีผีสิงมาหาพระองค์ และคนทั้งเมืองก็แตกตื่นมาออกันอยู่ที่ประตู พระองค์จึงทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆ ให้หายหลายคน” (มก.1:32-34) วันต่อมาพระเยซูเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว และอธิษฐาน ที่นั่นเองพระองค์ได้รับคำสั่งจากพระบิดาให้ไปประกาศยังแคว้นใกล้เคียง พระเยซูทรงสื่อสารกับพระบิดาและพึ่งพาพระวิญญาณให้กระทำพันธกิจผ่านชีวิตของพระองค์

ตารางชีวิตของคุณแน่นมากหรือเปล่า? จงทำตามอย่างพระเยซูและจัดเวลาพิเศษสำหรับอธิษฐาน จากนั้นพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าให้ช่วยคุณทำการงานแต่ละวันให้สำเร็จ – HDF

ภาระงานต้องเผชิญแต่ละวัน
อาจกดดันจนเกือบรับไม่ไหว
ใช้เวลากับพระเจ้าอย่างชิดใกล้
พระบรรเทาปลอบใจให้กำลัง – Sper

ถ้าอยากให้ชีวิตสมดุล จงพึ่งพาพระเจ้า


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง