ตัวอย่างที่ไม่ดี

วันที่ 20-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันอังคารที่ 20 เมษายน

อ่าน: มัทธิว 23:1-13
ทุกสิ่งซึ่งเขาสั่งสอนพวกท่าน จงถือประพฤติตาม เว้นแต่การประพฤติของเขาอย่าได้ทำตามเลย เพราะเขาเป็นแต่ผู้สั่งสอน แต่เขาเองหาทำตามไม่ – มัทธิว 23:3

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 2 ซามูเอล 9-11, ลูกา 15:11-32

หญิงคนหนึ่งถูกจับฐานขับรถด้วยความเร็ว 160 กม./ชม. โดยมีหลานชายอายุ 10 ขวบนั่งอยู่ในรถ เธอบอกกับสายตรวจว่าเธอกำลังสอนหลานชายไม่ให้ขับรถเร็วขนาดนี้ ผมเดาว่าเธอคงไม่อยากให้หลานทำตามที่เธอทำ แต่อยากให้ทำตามที่เธอพูด

พวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสีดูจะมีปัญหาอย่างเดียวกัน พระเยซูตรัสถึงพวกเขาอย่างรุนแรงว่าเป็นพวกที่ล้มละลายฝ่ายวิญญาณ พระองค์กล่าวว่าทั้งสองพวกเป็นต้นเหตุของภาวะฝ่ายวิญญาณอันน่าสลดนี้ ในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดของโมเสส พวกเขามีหน้าที่สอนธรรมบัญญัติเพื่อให้ประชาชนดำเนินในทางของพระเจ้า และมีความสัมพันธ์อันแท้จริงและน่าตื่นเต้นกับพระองค์ (ฉธบ.10:12-13) แต่กลับกลายเป็นว่าการตีความและการบังคับใช้ธรรมบัญญัติของพวกเขา สำคัญกว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้า พวกเขาไม่ทำตามสิ่งที่ตนเองสอน สิ่งที่พวกเขาแสดงออกให้เห็น ไม่ได้ทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า แต่เพื่อให้เกียรติตัวเอง พระเยซูเปิดโปงให้เห็นว่าพวกเขาคือ พวกสร้างภาพ ลวงโลกและหน้าซื่อใจคด

สิ่งที่วัดผลว่าเราติดตามพระเยซูได้ดีเพียงใด ไม่ใช่คำพูดของเรา แต่คือการดำเนินชีวิตของเรา เราบอกเรื่องพระวจนะของพระเจ้าแก่ผู้อื่นและทำตามพระวจนะนั้นหรือไม่ ขอให้เราเป็นตัวอย่างการติดตามพระองค์แก่ผู้อื่น ทั้งโดยคำพูดและการกระทำ – MW

คริสเตียนเอ๋ยจงพึงระวังไว้ อย่ากระทำตามใจคิดเพียงสั้น
เพราะโลกนี้เฝ้ามองท่านทุกวัน พระเยซูนามนั้นอาจหมองมัว
จงดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง เป็นดังแสงสว่างที่ส่องทั่ว
อย่ายอมให้สิ่งร้ายมาพันพัว ประพฤติตัวสมเป็นบุตรพระองค์ – Anon.

แบบอย่างที่ดีคือคำเทศนาที่ทรงพลัง


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง