ดั่งลูกแกะ

วันที่ 2-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 4 ความคิดเห็น »

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน

อ่าน: ยอห์น 15:9-17

เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น – อิสยาห์ 53:7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: ผู้วินิจฉัย 16-18, ลูกา 7:1-30

ในปี 1602 คาราวากจิโอ ศิลปินชาวอิตาลีได้วาดรูปชื่อว่า การจับกุมพระคริสต์ ผลงานชิ้นนี้นับเป็นแบบอย่างของผลงานแบบบาโรกในยุคแรก ซึ่งโด่งดังมาก ภาพระบายด้วยสีมืด เพื่อให้ผู้ชมใคร่ครวญถึงการที่พระเยซูทรงถูกจับกุมที่สวนเกทเสมนี องค์ประกอบหลักทั้งสองของภาพวาดจงใจให้ผู้สังเกตต้องตั้งใจดู อย่างแรกคือภาพยูดาสที่กำลังนำจุบแห่งการทรยศ ต่อมา ผู้ชมจะสังเกตเห็นพระหัตถ์ทั้งสองของพระเยซู ซึ่งประสานเข้าด้วยกันอย่างสงบ สำแดงว่า พระองค์มิได้ทรงต่อต้านการกระทำอันอยุติธรรมนี้ แม้ว่าพระองค์จะทรงมีอำนาจที่ก่อกำเนิดจักรวาล แต่พระคริสต์ทรงมอบพระองค์เองโดยสมัครใจแก่ผู้ที่จับกุมและกางเขนที่รออยู่

ก่อนหน้าที่ฉากนี้จะเกิดขึ้น พระเยซูตรัสกับผู้ฟังของพระองค์ว่าไม่มีผู้ใดจะชิงชีวิตไปจากพระองค์ได้ พระองค์จะต้องสละชีวิตด้วยความสมัครใจเอง (ยน.10:18) อิสยาห์พยากรณ์ถึงหัวใจแห่งการยอมจำนนอย่างเต็มพระทัยไว้ว่า “เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น” (อสย.53:7)

การที่พระคริสต์ทรงสละชีวิตของพระองค์เหมือนกับลูกแกะ เป็นเครื่องชี้วัดอันยิ่งใหญ่ถึงพลังแห่งความรักของพระองค์ “ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้” ทรงอธิบายว่า “คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน” (ยน.15:13) ลองคิดดูว่า พระเยซูทรงรักคุณมากขนาดไหน! – BC

เพราะความรักพระคริสต์ทรงตายแทนฉัน
เหตุใดกันจึงทรงรักมากอย่างนี้
ถ่อมพระองค์สู่กางเขนสละชีวี
ฉันซาบซึ้งทุกยามที่คิดคำนึง – Harkess

ตะปูที่ตอกตรึงพระหัตถ์พระเยซู สำแดงถึงความรักที่เต็มล้นในพระทัยของพระเจ้า


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

4 Responses

 1. ณัฐสินี ธรรมสีหา

  ขอบคุณพระเจ้า ที่รักลูกซึ่งเป็นคนบาป พระองค์ทรงไถ่บาปด้วยชีวิตของพระองค์ และทรงฟื้นฟูจิตวิญญานของเรา ขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา

 2. ขอบพระคุณสำหรับความรักและเมตตาที่มีต่อคนบาปอย่างข้าพระองค์

 3. โอ๋ เสาวลักษณ์ื

  เป็นการยุคิธรรมหรือที่คนที่บริสุทธิ์ต้องมาตายแทนคนที่ไม่บริสุทธิ์ ขอบคุณพระเจ้า่ค่ะ
  สำหรับพระคุณความรัก ความเสียสละอันใหญ่ยิ่งเหลือล้นที่มาถึงพวกเรา

 4. kad

  ไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าน้ คือการที่คนหนึ่งคนใดจะยอมตายเพื่อมิตรสหาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง