ช่วยให้รักเติบโต

วันที่ 17-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน

อ่าน: 1 โครินธ์ 13
[ความรัก] ไม่คิดเห็นแกตนเองฝ่ายเดียว – 1 โครินธ์ 13:5

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 2 ซามูเอล 1-2, ลูกา 14:1-24

หนุ่มคนหนึ่งบอกกับพ่อของเขาว่า “พ่อครับ ผมจะแต่งงาน”

“ลูกรู้ได้ยังไงว่าลูกพร้อมจะแต่งงานแล้ว รอน?” พ่อถาม “ลูกมีความรักหรือ?”

“แน่นอนครับ” เขาตอบ

พ่อถามต่อว่า “รอน ลูกรู้ได้ยังไงว่ากำลังมีความรัก?”

“เมื่อคืนตอนที่บอกราตรีสวัสดิ์กับแฟน หมาของเธอกัดผมและผมไม่รู้สึกเจ็บเลยจนกระทั่ง ถึงบ้าน!”

รอนกำลังมีความรัก แต่ยังต้องเติบโตต่อไปในความรัก เวอร์นอน ซี. กราวด์ อดีตนักเขียนของมานาประจำวันซึ่งแต่งงานมานานกว่า 70 ปี แบ่งปันวิธีการเติบโตขึ้นในความรักดังต่อไปนี้

ใคร่ครวญความรักของพระเจ้าในพระคริสต์ ใช้เวลาทบทวนเรื่องที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคุณ อ่านเรื่องของพระองค์ในพระกิตติคุณและโมทนาขอบพระคุณ

อธิษฐานขอความรักของพระเจ้า ขอพระองค์ช่วยให้คุณเข้าใจความรักของพระองค์ และสอนคุณให้สำแดงความรักนั้นในความสัมพันธ์กับคู่สมรสและ ผู้อื่น (1 คร.13)

ฝึกแสดงความรักของพระเจ้า โดยรู้จักที่จะเสียสละตนเอง คนหนึ่งที่เพิ่งแต่งงานบอกผมว่าเขาคิดว่าความรักคือการกระทำ เขาบอกว่า “ความรับ ผิดชอบของผมคือการทำให้ชีวิตของคู่สมรสสะดวกสบายขึ้น” อีกด้านของความรักที่ยากกว่าคือการท้าทายกันและกันให้ดำเนินชีวิตอย่างพระเยซูคริสต์

ความรักจะเติบโตขึ้นเมื่อเราใคร่ครวญความรัก อธิษฐานขอความรักและฝึกแสดงความรัก – AMC

พระบิดาผู้ทรงรักเมตตา
โปรดนำข้าเดินในทางชอบพระทัย
ใช้ชีวิตเพื่อพระคริสต์ฤทธิ์ยิ่งใหญ่
สะท้อนรักภายในของพระองค์ – Messenger

เมื่อความรักของพระคริสต์เติบโตขึ้นในเรา ความรักของพระองค์ก็จะไหลออกจากเรา


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง