ความหวังเดียวของเรา

วันที่ 7-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 4 ความคิดเห็น »

วันพุธที่ 7 เมษายน

อ่าน: 1 เธสะโลนิกา 4:13-18
[ให้เรา]ดำเนินชีวิตในยุคนี้…ตามคลองธรรม คอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง – ทิตัส 2:12-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 ซามูเอล 7-9, ลูกา 9:18-36

นักเขียนนิรนามท่านหนึ่งเขียนไว้ว่า “ตั้งแต่ที่ผมรับเชื่อ รวมทั้งตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมรู้สึกตื่นเต้นระคนยำเกรงเมื่อนึกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ เนื้อหาของบทเพลงหนุนใจที่ร้องในคริสตจักรก็เกี่ยวข้องกับความหวังใจและพระสัญญาอันประเสริฐ

ต่อมาผมให้เรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู มาเป็นหลักยึดของความเชื่อของผม เป็นคำสอนสำคัญเสมือนตราประจำพันธกิจของผมเลยทีเดียว เป็นประเด็นทางศาสนศาสตร์ที่ผมชอบพูดถึง ทั้งที่บนธรรมมาสน์และในงานเขียน ตอนนี้จู่ๆการเสด็จมาครั้งที่สองกลับมีความหมายสำหรับผมมากกว่าเดิม ซึ่งเปาโลเรียกว่า “ความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง” อีกทั้งยังเป็นความหวังเพียงแหล่งเดียวของโลกนี้อีกด้วย

ตามความคิดของมนุษย์ ดูเหมือนจะไม่มีทางออกให้กับการที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในโลกนี้ ผู้นำรู้สึกจนปัญญาที่จะแก้ปัญหาสังคมที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทางแก้หนทางเดียวที่สมบูรณ์ครบและยั่งยืนถาวร พบได้ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรงตั้งอาณาจักรของพระองค์ พระองค์จะทรงปกครองเหนือประชาชาติด้วยความชอบธรรม และ “พิภพจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพระสิริของพระเจ้า ดังน้ำที่เต็มทะเล” (ฮบก.2:14)

ขณะที่เรากำลังรอคอยองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จกลับมา ให้เราขะมักเขม้นในการอธิษฐาน ทำงาน และเฝ้าระวัง ทั้งยัง “คอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง” ซึ่งเป็นความหวังเดียวของเราในโลกใบนี้ – RWD

เราหวังใจพระคริสต์จะกลับมา
ขอเทิดนามสูงค่ากว่านามใด
เราจดจ่อรอคอยวันยิ่งใหญ่
พระเยซูทรงชัยมารับเรา – Sherwood

แม้โลกจะมืดลงเรื่อยๆ แต่พระสัญญาเรื่องการกลับมา ของพระบุตรพระเจ้าจะกระจ่างขึ้น


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

4 Responses

 1. “ความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง” ชอบประโยคนี้จริงๆ

 2. พระเจ้าคือความหวังเดียวในชีวิตเรา
  พระเจ้าจะกลับมาอีกครั้งในเร็วๆนี้
  รักพระเจ้าเสมอคะ

 3. บนเพลงและการอธิษฐาน ต่อพรเจ้า
  คือพลังแห่งการนับเพระพรอันมีค่าเพื่อคนของพระเจ้า
  ลูกขอไว้ว้างใจในความรอดของพระองค์แล้วโปรดนำลูกด้วยเถอะ
  ขอบพระคุณในความรอดโดยพระคุณของพระเจ้า อาเมตต

 4. พระองค์เจ้าค่ายามนี้ลูกรู้สึกเหน้ดเหนื่อ ท้อแท้ ขอพระองค์ช่วยเสริมพระกำลังที่มาจากพระองค์
  อยากมีความร้นรนในพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง