ความหวังจอมปลอม

วันที่ 21-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันพุธที่ 21 เมษายน

อ่าน: เอเฟซัส 2:1-10
ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานใหความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ – เอเฟซัส 2:8-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 2 ซามูเอล 12-13, ลูกา 16

ด๊าคฮาว (Dachau) เป็นทั้งชื่อของเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเยอรมนี และเป็นชื่ออันน่ากลัวของพิพิธภัณฑ์ที่สร้างบนค่ายกักกันอันโหดร้ายของนาซี สถานที่นี้ดึงดูดความสนใจของผู้คนที่คลั่งไคล้ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2

เมื่อคุณมองไปรอบๆคุณจะเห็นคำว่า Arbeit Macht Frei เชื่อมไว้บนประตูเหล็ก คำนี้แปลว่า “งานทำให้เป็นไท” ซึ่งเป็นเพียงคำโกหกอันร้ายกาจ ที่ให้เพียงความหวังจอมปลอมแก่ผู้ที่เดินเข้ามาในสถานที่แห่งความตายนี้เท่านั้น

ปัจจุบัน หลายคนก็มีความหวังผิดๆว่าพวกเขาสามารถขึ้นสวรรค์ได้โดยการเป็นคนดีหรือทำความดี แต่มาตรฐานความดีของพระเจ้าหมายถึงชีวิตที่ปราศจากบาปโดยสิ้นเชิง ไม่มีทางที่เราจะ “ดีพอ” ได้ เราจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็โดยผ่านทางการเสียสละของพระผู้ไถ่ที่ปราศจากบาปเท่านั้น พระเจ้าทรงทำพระเยซู “ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 คร.5:21) เราได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะพระคุณของพระเจ้า ไม่ใช่เพราะการทำดี (อฟ.2:8-9)

อย่าปล่อยให้ซาตานหลอกคุณโดยทำให้คุณมีความหวังผิดๆว่าการทำความดีจะช่วยคุณให้รอดได้ คุณจะเป็นไทได้อย่างแท้จริงโดยผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนกางเขนเท่านั้น – CHK

เสรีภาพที่โลกมอบให้ พาท่านไปสู่ความสิ้นหวัง
เดินต่อไปอย่างไร้กำลัง ความฝันพังเพราะตามอำเภอใจ
แต่หากเราวางใจแผนนิรันดร์ พระเจ้านั้นทรงวางไว้ให้
เป็นเสรีในพระคุณอันยิ่งใหญ่ เดินอยู่ในทางดีที่แท้จริง – Branon

เรารอดได้ด้วยพระคุณของพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยความดีของเรา


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง