คนจำนวนมาก

วันที่ 4-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน

อ่าน: กิจการ 18:1-11
ด้วยว่าคนของเราในนครนี้มีมาก – กิจการ 18:10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: รูธ 1-4, ลูกา 8:1-25

7.30น.เช้าวันอีสเตอร์ในนครนิวยอร์ก ผมเป็นลูกค้าเพียงคนเดียวในร้านจิมมีส์ไดเนอร์ในย่านฮาร์เลมตะวันออก ชายคนหนึ่งเข้ามาในร้านเดินมาที่โต๊ะผม เขาพูดว่า “อรุณสวัสดิ์ครับและขอพระเจ้าอวยพระพร” เขาวางใบปลิวข่าวประเสริฐไว้ แล้วรีบเดินออกจากร้านไป ผมยิ้มด้วยความชื่นชมการเป็นพยานของเขา และรับรู้ว่าพระเจ้ามีคนของพระองค์อยู่ทุกหนแห่ง คืนนั้นผมไปร่วมนมัสการที่คริสตจักรกับเด็บบีลูกสาว ร่วมกับกลุ่มคนที่ร้อนรนอีก 300 คน ส่วนใหญ่อยู่ในวัยยี่สิบถึงสามสิบปี ความรักที่มีต่อพระคริสต์และผู้อื่น ซึ่งติดต่อถึงกันได้ลุกโชนสว่างไสวในเมือง ซึ่งมักถูกขนานนามว่ามืดมนฝ่ายวิญญาณ

ในศตวรรษแรก เปาโลไปเยี่ยมเมืองโครินธ์ในประเทศกรีก ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องการผิดศีลธรรมและการทุจริต เมื่อท่านต้องเผชิญกับการต่อต้านการประกาศว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเปาโลในนิมิตว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป อย่านิ่งเสีย เพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทำร้ายเจ้า ด้วยว่าคนของเราในนครนี้มีมาก” (กจ.18:9-10)

ไม่ว่าเราจะไปที่ใด จะมีคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่นั่น พระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ทรงสำแดงพระองค์อย่างมากมายในทุกคนและผ่านทางทุกคนที่รู้จักพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีคนของพระองค์อยู่ในที่ที่คุณอยู่วันนี้ จงมองหาและรวมกลุ่มกับพวกเขา

พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้วอย่างแท้จริง! – DCM

เราเป็นหนึ่งในความรักของพระคริสต์ ทรงสละแม้นชีวิตเพื่อทรงไถ่
เราซาบซึ้งกตัญญูอยู่เรื่อยไป จึงร่วมใจเฉลิมฉลองด้วยยินดี
เมื่อชุมนุมนมัสการเรารู้ว่า ทุกภาษาทุกชาติในโลกนี้
หากติดตามพระคริสต์ทรงฤทธี เราเป็นพี่น้องผูกพันกันกลมเกลียว-Hess

พระเจ้าทรงมีคนของพระองค์ในที่ที่คุณอยู่วันนี้


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง