คนงานที่มองไม่เห็น

วันที่ 14-4-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันพุธที่ 14 เมษายน

อ่าน: โรม 12:1-10
เพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั้น เรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั้นๆมิได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใด – โรม 12:4

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 ซามูเอล 25-26, ลูกา 12:32-59

เมื่อฉันตกแต่งเล็บมือให้ตัวเอง ฉันเริ่มรู้สึกเสียใจกับมือขวา ซึ่งทำงานส่วนใหญ่ แต่มือซ้ายกลับได้รับความสนใจไปทั้งหมด มือขวาของฉันบรรจงทาสีทาเล็บลงบนเล็บมือข้างซ้ายอย่างเรียบร้อย แต่มือซ้ายซึ่งขาดความชำนาญและความร่วมมือ กลับไม่เคยตอบแทนสิ่งใดเลย สีทาเล็บบนมือขวาของฉันมักจะเลอะและสกปรกเสมอ มือข้างหนึ่งทำงานได้ดีกว่า แต่มืออีกข้างกลับได้รับความสนใจและคำชมเชย

ขณะที่กำลังตกแต่งนิ้วมือตัวเอง ความคิดของฉันกลับมุ่งไปสู่บางอย่างที่สำคัญกว่ามาก นั่นคือผู้คนในคริสตจักรของฉัน มีหลายคนซึ่งทำงานอย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ผู้อื่นโดดเด่น กลุ่มคนที่ทำงานหนักเหล่านี้มักไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็น เพราะงานของพวกเขามุ่งทำเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสนใจ ดูเหมือนไม่ยุติธรรม ที่ผู้คนซึ่งทำ งานเป็นอย่างดีกลับได้รับความชื่นชมน้อยมาก

แต่ผู้เชื่อที่มีหัวใจแห่งการรับใช้อย่างแท้จริงกลับไม่คิดเช่นนั้น พวกเขาให้เกียรติแก่ผู้อื่น (รม.12:10) เพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงทราบถึงสิ่งที่ผู้อื่นไม่รู้ และพระองค์จะทรงประทานบำเหน็จแก่ผู้ที่ทำงาน ซึ่งผู้อื่นมองไม่เห็น (มธ.6:4,6,18; 1 คร. 12:24)

มีใครกำลังเก็บเกี่ยวผลจากน้ำมือของคุณหรือไม่? จงอย่าท้อใจ พระเจ้าจะประทานบำเหน็จ ให้กับผู้ที่ทำงานซึ่ง “มองไม่เห็น” เพื่อให้โลกมองเห็นพระคริสต์ – JAL

การรับใช้ที่กระทำเพื่อพระเจ้า
ผู้คนอาจไม่ชมเราไม่เสริมส่ง
แต่เมื่ออยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์
พระจะทรงประทานรางวัลงาม – Sper

ไม่มีงานรับใช้ใด ที่พระคริสต์จะมองไม่เห็น


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง