วัยรุ่นเปลี่ยนโลกได้ – จริงหรือ?

วันที่ 9-4-2010 • Youth Change the World • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

 

มีคนกล่าวไว้ว่า “ทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมอง คนหนึ่งอาจมองว่าเต็มครึ่งหนึ่ง แต่อีกคนอาจมองว่าว่างครึ่งหนึ่ง”

 

วัยรุ่นเปลี่ยนโลกได้ – เป็นไอเดียเลื่อนลอยหรือเป็นเป้าหมายที่เป็นจริงได้?

 

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้คำจำกัดความคำว่า “เปลี่ยน” ว่าหมายถึง “แปรหรือกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม, เอาสิ่งหนึ่งเข้าแทนอีกสิ่งหนึ่งโดยกรรมวิธีต่างๆ”

 

ฟังดูไม่ยาก แต่ว่า.. เปลี่ยนโลกเนี่ยนะ?

 

ผมชอบมุมมองที่ให้ไว้ในกิจการ 1:8 ว่า “ท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”

 

มันเริ่มจากคนใกล้ตัวคุณแล้วค่อยๆ ขยายออกไป แต่ไม้เด็ดอยู่ที่พระวจนะที่มาก่อนหน้านั้น “ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน”

 

พระเจ้าสามารถเปลี่ยนโลกได้ และพระองค์ต้องการทำงานผ่านเรา

 

เอาล่ะ มัวรออะไรอยู่?

 

ในเว็บไซต์นี้เราจะลงบทความและสื่อต่างๆ ซึ่งเขียนและทำโดยวัยรุ่นทั่วประเทศ คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเราได้ โดยการ
1) แสดงความเห็น (เม้นต์) บทความต่างๆ หรือ
2) ส่งบทความ เพลง วิดีโอ ฯลฯ ของคุณเอง มาที่ to.manasociety@gmail.com

 

Tags:

One Response

  1. ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้รู้จักกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง