ดูสิ.. มีสิ่งใหม่

วันที่ 5-3-2010 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

โดย อรนุช ตรีสุโกศล

“สภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ต้องเผชิญความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ดูแล้วไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยสักอย่าง”

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตปัจจุบัน มีแต่เรื่องร้ายๆ เรื่องลบๆ ตลอดเวลา ชีวิดูเหมือนไร้ความหวัง แล้วชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไร? แต่เมื่อมองกลับไปที่พระสัญญาของพระเจ้า ในพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความหวังใจให้กับผู้เชื่อทุกคนเสมอ อย่าปล่อยให้สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีอิทธิพลและทำให้เราสิ้นหวังหมดกำลังใจ “ดูเถิด เรากำลังกระทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้ว เจ้าไม่เห็นหรือ เราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาร และแม่น้ำในที่แห้งแล้ง” อิสยาห์ 43:19-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.