แย่ที่สุด!

วันที่ 24-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันพุธที่ 24 มีนานาคม

อ่าน: โยบ 1:13-22
เมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็นอย่างทองคำ – โยบ 23:10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: : โยชูวา 16-18, ลูกา2:1-24

เมื่อตอนที่ผมเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนพระคริสตธรรมในเมืองใหญ่แห่งหนึ่ง บางครั้งผมจะตรวจรายงานของนักศึกษาในศูนย์อาหารขณะรอรถไฟ วันหนึ่ง ผมบังเอิญชนกาแฟแก้วใหญ่ของตัวเองจนกาแฟทั้งแก้วหกลงไปในกระเป๋าใส่เอกสารที่เปิดอยู่

ในเมืองใหญ่ๆส่วนมาก ผู้คนจะสงวนท่าทีของตนเอง แต่เหตุการณ์ที่กาแฟของผมหกนั้นน่าตกใจเกินกว่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ชายคนหนึ่งที่นั่งใกล้ๆพูดเสียงดังว่า “แย่ที่สุดเลย!”

คำพูดนั้นเกินจริงไปหน่อย แต่คนเราต่างก็มีความคิดบางอย่างที่เรากลัว ไม่ว่าจะเป็นการเสียเงิน การจากไปของลูกหรือคู่ชีวิต โรคมะเร็งและการสูญเสียหรือความยากลำบากอื่นๆ

พระธรรมโยบ เป็นกรณีศึกษาเรื่องเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้น แต่โยบก็เข้าใจในบทบาทของพระเจ้าที่ทรงทดสอบเขาด้วยการสูญเสียและสุขภาพที่ย่ำแย่ “ด้วยว่าพระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไป เมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็นอย่างทองคำ” (โยบ.23:10) จากคำพูดที่เปี่ยมด้วยสติปัญญานี้ เราได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญสองอย่าง คือ หนึ่ง สิ่งที่เรากลัวที่สุดอาจถูกใช้เป็นเครื่องทดสอบเราและทำให้เราเข้มแข็งขึ้น และสอง พระเจ้าจะจัดเตรียมกำลังและการปลอบประโลมใจให้เราผ่านพ้นไปได้

จงยึดพระเจ้าไว้ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะช่วยเรา แม้ในเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น – HDF

บางเวลาพระเจ้าส่งความชื่นบาน มาโดยผ่านความเจ็บปวดทุกข์ระทม
ยามขมขื่นชิดพระองค์สนิทสนม แม้ตรอมตรมยังอบอุ่นในหัวใจ
เพราะฉันรู้ไม่ว่าจะดีร้าย ที่ข้างกายมีพระองค์ทรงอยู่ใกล้
จะทรงนำชีวิตตลอดไป ทุกอย่างทรงจัดสรรไว้เหมาะพอดี – Conklin

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ สามารถขจัดความกลัวออกจากชีวิต


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง