แนวตั้งรับสุดท้าย

วันที่ 15-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 4 ความคิดเห็น »

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม

อ่าน: โรม 8:31-39
แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย – โรม 8:37

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: : เฉลยธรรมบัญญัติ 26-27, มาระโก 14:27-53

เก็ตตี้สเบิร์ก ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย คือสมรภูมิที่พลิกโฉมสงครามกลางเมืองของอเมริกา จุดหนึ่งที่มีการสู้รบอย่างหนักคือ เนินหินลิตเติลราวด์ท็อป ที่ที่พันเอกโจชัวร์ ลอเรนซ์ แชมเบอร์เลน และทหารของกรมทหารราบที่ 20 แห่งรัฐเมนวางกำลังอยู่ นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่า ถ้ากองพลฝ่ายใต้ผ่านด่านของพันเอกแชมเบอร์เลนไปได้ กองกำลังของฝ่ายเหนือจะต้องตกอยู่ในวงล้อม ซึ่งอาจนำไปสู่การพ่ายแพ้สงคราม กรมทหารราบที่ 20 แห่งรัฐเมน คือแนวตั้งรับสุดท้าย

ผู้ที่ติดตามพระคริสต์ก็กำลังสู้รบในสงครามที่สำคัญยิ่งเช่นกัน เมื่อเราต่อสู้กับ “ยุทธอุบายของพญามาร” (อฟ.6:11) พระเจ้าเรียกเราให้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะยืนหยัดมั่นคงในการสู้รบนั้น (ข้อ 10-18)

และเช่นเดียวกับทหารที่เก็ตตี้สเบิร์ก พวกเราก็มี “แนวตั้งรับสุดท้าย” เช่นกัน แต่แนวตั้งรับนี้เข้มแข็งยิ่งกว่ากำลังใดๆ ของมนุษย์ ในโรม 8:31-39 เปาโลบอกว่าเรามั่นใจอย่างยิ่งในความรักที่ไม่มีวันสูญสลายของพระคริสต์ ดังนั้นการปกป้องของเราก็สมบูรณ์ และไม่มีสิ่งใด “จะสามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (ข้อ 39)

เมื่อศัตรูรุกราน และทุกอย่างดูสิ้นหวัง จำไว้ว่า เรามีแนวตั้งรับที่ไม่มีวันแพ้ “เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” (ข้อ 37) – BC

เมื่ออยู่ฝ่ายพระเจ้าเรามีชัย
ทรงรักเราด้วยพระทัยอันปรานี
ฤทธิ์อำนาจพระคริสต์ในเรานี้
ช่วยชีวีเราเดินในทางชอบธรรม – Carmichael

แผนการของพระเจ้านำไปสู่ชัยชนะเสมอ


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

4 Responses

 1. kad

  อยู่ในโลกที่มีแต่ความเหนื่อยล้า ขอพระเจ้าทรงรักษา

 2. WE LOVE JS

  ข้าพระองค์มีพระเจ้าเป็นหลักชัย
  เพราะทรงนำข้าไปข้างหน้า
  และจะสรรเสริญพระเจข้าทุกเวลา
  เพราะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

 3. MeePooh INLOVE

  ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดจะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ นอกจากตัวเราเองเท่านั้น
  ขอพระเจ้าให้เรามีชัยชนะร่วมกับพระองค์ อยู่ในแผนการณ์ที่ดีของพระองค์เสมอ เอเมน

 4. โรม 8:32 พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เอง แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลาย ด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ

  Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง