สุขสบาย?

วันที่ 6-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม

อ่าน: ฟีลิปปี 4:4-7
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของทไว้ในพระเยซูคริสต์ – ฟีลิปปี 4:7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 1-2, มาระโก 10:1-31

ขณะที่คณะนักร้องประสานเสียงชั้นมัธยมเตรียมตัวที่จะร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ซึ่งเป็นบทเพลงอมตะที่แต่งโดย โฮราทิโอ จี. สแพฟฟอร์ด ชื่อเพลง “จิตใจข้าสุขสบาย” มีนักเรียนคนหนึ่งก้าวออกมาเล่าประวัติที่คุ้นเคยของบทเพลงนี้ สแพฟฟอร์ดเขียนเพลงนี้ขณะอยู่บนเรือที่กำลังแล่นอยู่ในทะเล ใกล้กับจุดที่ลูกสาวสี่คนของเขาจบชีวิตลง

ขณะที่ผมฟังอารัมภบท และคำร้องที่ขับขานโดยเด็กหนุ่มสาวกลุ่มนั้น ความรู้สึกหลายอย่างประดังเข้ามา “ที่ที่ลูกสาวสี่คนของเขาจบชีวิตลง” เป็นคำพูดที่ผมทำใจให้รับได้ยาก ผมได้สูญเสียลูกสาวคนหนึ่งไปอย่างกระทันหัน ดังนั้น ขณะที่ฟังถ้อยคำแห่งความเชื่อของสแพฟฟอร์ดอีกครั้ง ผมพบว่าการต้องสูญเสียลูกสาวถึงสี่คนนั้นเป็นความรู้สึกที่เกินกว่าที่จะเข้าใจได้

สแพฟฟอร์ดรู้สึก “สุขสบาย” ได้อย่างไรในความทุกข์นั้น? ผมได้ยินว่า “เมื่อความสุขสำราญผ่านมาทางใจของข้า” และระลึกขึ้นได้ว่าจะพบกับสันติสุขได้ที่ไหน เปาโลกล่าวไว้ในฟีลิปปีบทที่ 4 ว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเราอธิษฐานจากใจของเราต่อพระเจ้า (ข้อ 6) การอธิษฐานด้วยความเชื่อเป็นการยกภาระออกจากใจ ละทิ้งความกระวนกระวาย และปล่อยมือจากความทุกข์ระทม และเราจะได้รับ “สันติสุข แห่งพระเจ้า” (ข้อ 7) คือจิตวิญญาณที่สงบสุขจากพระเจ้าซึ่งเกินบรรยาย สันติสุขนี้เข้ามาแทนที่ความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา (ข้อ 7) และเป็นผู้คุ้มกันจิตใจของเราทางพระคริสต์ ที่ปกป้องคุ้มครองให้เราสามารถที่จะกระซิบ แม้จะอยู่ในความเจ็บปวดว่า “จิตใจข้าสุขสบาย” – JDB

เมื่อความสุขสำราญผ่านมาทางใจของข้า
เมื่อทุกข์ทรมานพัดผ่านมา
ไม่ว่าเกิดเหตุใดพระองค์สอนให้พูดว่า
วิญญาณข้า สุขสบาย สุขหรรษา – Spafford

พระเยซูไม่เคยทำสิ่งผิดพลาด


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

2 Responses

  1. Emmanuel

    ขอบคุณพระเจ้า ลูกมีพระองค์ทำให้จิตใจลูกสุขสบาย

  2. โดม คริสจักรแห่งความสุข

    พระเจ้า ข้าพระองค์ เจ็บ ข้าพระองค์ ทุกข์ ขออย่าทิ้งข้าพระองค์ ขอทรงอยู่ไกล้ๆ ข้าพระองค์ ช่วยข้าพระองค์ ด้วยเทอน
    อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง