สิ่งเตือนใจ

วันที่ 10-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

วันพุธที่ 10 มีนาคม

อ่าน: 2 เปโตร 1:5-15
ข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ – 2 เปโตร 1:12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 11-13, มาระโก 12:1-27

จิล ไพร์ซ มีความสามารถพิเศษในการจดจำที่นักวิทยาศาสตร์ต้องประหลาดใจ ในปี 2006 ความสามารถในการจำที่พัฒนามากเกินปกติ นั้นบอกเล่าอยู่ในบทความของวารสารด้านวิทยาศาสตร์เรื่อง “กรณีการมีความทรงจำที่ผิดปกติเกี่ยวกับอัตชีวประวัติ” ไพร์ซไม่ได้มีความสามารถพิเศษในการจดจำคำศัพท์ ตัวเลข ข้อมูล หรือภาษาต่างๆ แต่เธอสามารถจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในแต่ละวันตลอด 30 ปีที่ผ่านมา คุณเลือกวันไหนก็ได้ ไพร์ซจะบอกคุณว่าวันนั้นเป็นวันอะไร อากาศเป็นอย่างไร เธอกินอะไรเป็นอาหารเช้า ดูทีวีรายการอะไร และพูดคุยกับใครบ้าง

น้อยคนที่จะมีความจำแบบนี้ เราจึงจำเป็นต้องมีสิ่งที่ช่วยเตือนความจำในการทำงานและนัดหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ เปโตรเข้าใจความจำเป็นของการมีสิ่งช่วยเตือนใจฝ่ายวิญญาณ ดังที่ท่านได้เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้…ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านั้น…และข้าพเจ้าจะหาทางให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้…” (2 ปต.1:12-15)

ไม่ว่าเราจะมีความสามารถในการจดจำแบบไหน เราจำเป็นต้องรับการเตือนสติเกี่ยวกับคำสอนในพระคัมภีร์ การอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์เล็กๆ และการรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่น ซึ่งล้วนสามารถช่วยให้เราระลึกถึงความจริงอันสำคัญยิ่งของพระเจ้า – HDF

จงท่องจำพระคำของพระเจ้า
ฝึกทุกวันค่ำเช้าจำใส่ใจ
คำตักเตือนสอนช่วยชีวิตให้
เราเป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์ – Sper

ให้พระคำของพระเจ้าเติมเต็มความทรงจำ ครอบครองจิตใจ และนำย่างเท้าของคุณ


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

3 Responses

 1. WE LOVE JS

  สิ่งที่ทำให้ผมไม่หลงลืมพระองค์
  ก็คือการวายพระชนม์ที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เพื่อผม
  พระองค์สำแดงความรักของพระองค์แล้ว
  แล้วผมจะปฎิเสธพระองค์ได้อย่างไร

 2. อย่าให้ข้าลืมพระคุณพระองค์

 3. แพร

  เมื่อใดที่รู้สึกเหินห่าง รู้สึกว้าเหว่..
  หันกลับมาพระองค์ ที่พึ่งของเรา

  อาเมน

  ปล. เพลงนี้เพราะมากเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง