สิทธิพิเศษ

วันที่ 14-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนานาคม

อ่าน: โรม 8:12-17
ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ – เอเฟซัส 1:5

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 23-25, มาระโก 14:1-26

ในหนังสือของบิลลี่ นูแนนเรื่อง หนุ่มอยู่เสมอ: มิตรภาพของผมกับจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ จูเนียร์ เขาหวนคิดถึงประสบการณ์ชีวิตร่วมกับบุตรชายของประธานาธิบดีจอห์น เคนเนดี้

เหตุการณ์หนึ่งที่ทั้งสองเคยมีประสบการณ์ร่วมกัน คือ ในปี 1980 ทั้งสองได้รับเชิญให้ ขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ของกองทัพสหรัฐ ในขณะเยี่ยมชมเรือ ทั้งสองคนและผู้นำเยี่ยมชมเรือบังเอิญเดินเข้าไปในบริเวณหวงห้าม เมื่อเจ้าหน้าที่ห้ามพวกเขา ผู้นำชมเรือชี้ไปที่จอห์นแล้วบอกว่า “นี่เป็นเรือของพ่อของเขา” ทหารทำความเคารพจอห์นทันที เขาอธิบายว่า หากมีการนำชื่อของใครมาตั้งเป็นชื่อเรือของกองทัพสหรัฐ ก็จะถือว่าเรือลำนั้นเป็นของคนคนนั้นด้วย ดังนั้น ในฐานะลูกชายของเจ้าของชื่อเรือ จอห์น จูเนียร์จึงมีสิทธิพิเศษ

บทเรียนสำคัญฝ่ายจิตวิญญาณคือ ในฐานะที่เราเป็นลูกในครอบครัวของพระเจ้า ได้รับการช่วยกู้มีศักดิ์เป็นลูก เปาโลเขียนไว้ว่า ในฐานะผู้ที่เชื่อ เราถูก “กำหนดไว้…ตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์” (อฟ.1:5) ผลดีคือ เราได้รับสิทธิพิเศษสุดในฐานะลูกขององค์จอมกษัตริย์

บนเส้นทางอันท้าทายของชีวิต เราอุ่นใจได้ว่า “อับบา คือ พระบิดา” ของเรา (รม.8:15) ทรงเป็นเจ้าของเรือและประทานสิ่งสารพัดให้กับเราสรรเสริญพระเจ้าที่เราได้เป็นผู้รับมรดกร่วมกันกับพระคริสต์! – HDF

จงแบ่งปันความมั่งคั่งของพระเจ้า
ที่ทรงช่วยวิญญาณเราให้เป็นไท
นำคนมารับมรดกอันยิ่งใหญ่
ดังที่มีสัญญาไว้ในพระคำ – Sherbert

การรับมรดกของคริสเตียน รับประกันตลอดกาล!


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง