วีรบุรุษตัวจริง

วันที่ 16-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันอังคารที่ 16 มีนาคม

อ่าน: ยอห์น 3:22-30
พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง – ยอห์น 3:30

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: : เฉลยธรรมบัญญัติ 28-29, มาระโก 14:54-72

หลุยส์ บี นูมิลเลอร์ เป็นที่รู้จักว่าเป็นคนถ่อมใจ สัตย์ซื่อ และอุทิศทุ่มเทเพื่องานคุณภาพ ในฐานะประธานบริษัทแคเทอร์พิลล่าร์ แทรคเตอร์ ตั้งแต่ปี 1941-1954 เขาได้นำบริษัทผลิตเครื่องจักรกลงานดินฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนขยายกิจการไปทั่วโลก ในหนังสือชื่อ ยุคของเขา: ผู้นำด้านธุรกิจอันดับหนึ่งแห่งศตวรรษที่ 20 ผู้เขียนสองคน คือ มาโย และ โนห์เรีย เรียกการเป็นผู้นำของ นูมิลเลอร์ ว่าเป็น “ความสำเร็จที่ปราศจากการป่าวร้อง” ทั้งสองอธิบายว่า ความสำเร็จของนูมิลเลอร์เกิดขึ้นจากการที่เขาเอาอัตลักษณะของตนเองออกมาจากธุรกิจ แล้ว”ให้บริษัทเป็นวีรบุรุษแทนตัวเขา”

เราได้เห็นความไม่เห็นแก่ตัวแบบเดียวกันนี้ ในยอห์นผู้ให้บัพติสมา ผู้ประกาศที่ร้อนรนที่ย้ำ ว่าเขาทำภารกิจในการเตรียมทางให้แก่พระเมสสิยาห์ เมื่อสาวกของยอห์นเริ่มกังวลที่พระเยซูทรงเริ่มให้บัพติสมาและประชาชนพากันติดตามพระองค์ไป ยอห์นบอกว่า “ท่านทั้งหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าได้พูดว่า ข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์…พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง” (ยน.3:28,30)

ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราได้ยกพระเจ้าขึ้น แทนที่จะแสวงหาเกียรติยศให้กับตนเองอยู่หรือเปล่า? แทนที่จะรู้สึกเสียใจที่ไม่มีคนสังเกตเห็นการทุ่มเทของเรา เราควรจะยินดีเพราะเกียรติยศสูงสุดของเราคือการยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นวีรบุรุษ

การถวายเกียรติพระเจ้าคือเครื่องหมายของความยิ่งใหญ่ – DCM

คำอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดสอนให้เราถ่อมใจ เราปรารถนาที่จะให้พระองค์ทรงเป็นที่รู้จัก รักและยกย่องเทิดทูนผ่านทุกความคิดและการกระทำของเรา อาเมน

คริสเตียนที่ยิ่งใหญ่คือ คนที่เล็กน้อยพอที่จะยอมให้พระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของเขา


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง