พระเจ้าต้องการคุณ!

วันที่ 28-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนานาคม

อ่าน: มาระโก 11:1-7
ถ้ามีผู้ใดถามว่า ‘ท่านทำอย่างนี้ทำไม’ จงบอกเขาว่า‘พระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้ – มาระโก 11:3

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: : ผู้วินิจฉัย 4-6, ลูกา 4:31-44

ในการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้ชนะ พระเยซูเลือกทรงลา (มก.11:3) ไม่น่าประหลาดใจหรือ ที่พระบุตรของพระเจ้าจะใช้วิธีการที่ต่ำต้อยอย่างนั้นเพื่อบรรลุพระประสงค์ของพระองค์? อเล็กซานเดอร์ แมคลาเรนแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ไว้ว่า “พระคริสต์เสด็จมาหาเราในลักษณะเช่นนั้นด้วย และแม้ว่าเราจะรู้สึกไม่ชอบ พระองค์ก็ไม่ลดละ พระองค์บอกว่า ‘เราต้องการเจ้า เท่านั้นก็พอ’ “

คิดดูสิ! องค์พระผู้สร้างจักรวาลทรงต้องการเราและปรารถนาให้เราเข้าส่วนในแผนการนิรันดร์ของพระองค์! แม้จะทรงฤทธิ์อำนาจทุกประการและไม่ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตใดๆ พระองค์ ก็ยังทรงเลือกที่จะทำแผนการของพระองค์ให้สำเร็จลง ด้วยมนุษย์ผู้ต่ำต้อย ถ้าไม่ใช่เพราะเหตุนี้ พระองค์คงจะพาเราไปสวรรค์เสียตั้งแต่ตอนที่ทรงช่วยเราไว้ด้วยพระคุณของพระองค์แล้ว

มีคนถามฟรานซิสแห่งอาซีซีว่า ท่านประสบความสำเร็จมากมายได้อย่างไร ท่านตอบว่า “อาจจะเป็นเพราะว่า พระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์และตรัสว่า “มนุษย์ที่อ่อนแอและเล็กน้อยที่สุดในโลกนี้อยู่ที่ไหน?” แล้วพระองค์ ก็เห็นข้าพเจ้าและตรัสว่า “เราพบแล้ว เราจะทำงานผ่านเขา และเขาจะไม่ทะนงตน เขาจะเห็นว่าเราใช้เขา เพราะเขาไม่มีความสลักสำคัญใดๆ”

คุณอาจต่ำต้อยด้อยค่าในสายตาของตัวคุณเอง แต่พระเจ้าทรงต้องการคุณ! – PVG

เพียงพระเจ้าเท่านั้นทรงสามารถ
มีฤทธิ์อาจอวยพระพรพันธกิจ
ทรงต้องการท่านร่วมมือกับพระคริสต์
ยอมจำนนดวงจิตรับใช้พระองค์ – Thayer

พระเจ้าทรงกำลังมองหาคนธรรมดา มาทำงานที่ไม่ธรรมดา


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง