น้ำนมบริสุทธิ์

วันที่ 21-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม

อ่าน: กิจการ 15:1-11,19-21
เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์ เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอด – 1 เปโตร 2:2

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: : โยชูวา 7-9, ลูกา 1:21-38

เมื่อไม่นานมานี้มีการตรวจพบว่ามีผู้ผลิตนมบางรายในประเทศจีน เจือจางนมวัวแล้วใส่สารเมลามีน ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมลงไป เพื่อทำให้ดูเหมือนว่านมมีโปรตีนสูง ทารกหลายคนต้องตาย และอีกหลายคนป่วยหนัก การปลอมปนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีหลายประเทศที่ใส่สารเมลามีนลงไปในอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์มานานอย่างน้อย 40 ปี ซึ่งส่งผลให้สัตว์ต้องตาย

การปลอมปนอีกแบบหนึ่งคือ เมื่อเราแต่งเติมพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเป็น “น้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์” ตามที่เปโตรได้อธิบายไว้ (1 ปต.2:2) คำว่า บริสุทธิ์ หมายถึง “ไม่ปนเปื้อน” หรือ “ไม่แปดเปื้อน” คริสตจักรในยุคแรกต้องรับมือกับคนที่ถือว่าการเข้าสุหนัตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความรอด (กจ.15:1) แนวคิดนี้ถูกปฏิเสธ เพราะไม่ตรงกับพระวจนะของพระเจ้าที่บอกไว้ว่า ความรอดนั้นก็โดยพระคุณเท่านั้น เปโตรหนุนใจพี่น้องในพระคริสต์ว่า “ทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้า โดยวางแอกบนคอของพวกสาวก…เราเชื่อว่า เราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า” (กจ.15:10-11)

จงพิจารณาให้รอบคอบเมื่อมีคำสอนที่บอกให้คุณทำสิ่งใดๆที่เกินกว่า พระคำของพระเจ้าบอกไว้ มิเช่นนั้นจิตวิญญาณของคุณอาจตกอยู่ในอันตราย ถึงตาย – CPH

พระเป็นเจ้าเปิดเผยน้ำพระทัย
ปรากฏในพระคำทรงประทาน
อย่าให้มนุษย์คนใดริคิดอ่าน
เพิ่มเปลี่ยนแปลงตามต้องการของตนเอง – D. De Haan

พระคำของพระเจ้า ไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มหรือลบออก


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง