น่านับถือ

วันที่ 26-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม

อ่าน: ฟีลิปปี 2:19-30
เหตุฉะนั้น ท่านจงต้อนรับเขา (เอปาโฟรดิทัส) ไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีอย่างยิ่ง และจงนับถือคนอย่างนี้ – ฟีลิปปี 2:29

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: : โยชูวา 22-24, ลูกา 3

ก่อนที่การแข่งขันซูเปอร์โบว์ล ครั้งที่ 43 จะเริ่มต้น เคิร์ท วอร์เนอร์ จากทีมอริโซคาร์ดินัลส์ ได้รับรางวัลวอลเตอร์ เพย์ตัน ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของเอ็นเอ็ฟแอล ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้เล่นที่มีความสามารถเป็นเลิศ ทั้งในการแข่งขันในสนามและการบริการสังคมนอกสนามด้วย “ผมถือว่าพระเจ้าได้ประทานให้ผมมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น” วอร์เนอร์ซึ่งเป็นคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังกล่าว “ในบรรดารางวัลทั้งหมดที่มอบให้กับนักกีฬาของเอ็นเอฟแอล รางวัลนี้โดดเด่น…ด้วยความหมายของรางวัลเอง” คือความหมายแห่งการอุทิศทุ่มเทให้และเสียสละเพื่อผู้อื่น

การยกย่องผู้ที่รับใช้คนอื่นไม่ใช่เรื่องใหม่ เปาโลพูดถึงเรื่องนี้ตอนที่ท่านเตือนสติชาวเมืองฟีลิปปีให้นับถือผู้ที่อุทิศตนในการรับใช้พระคริสต์ ท่านพูดถึงเพื่อนของพวกเขาที่ชื่อ เอปาโฟรดิทัส ที่เกือบจะต้องตาย (ฟป.2:30) เนื่องจากการปรนนิบัติผู้อื่นและชาวเมืองฟีลิปปีเพราะเห็นแก่พระคริสต์ พวกเขาควรจะตอบสนองอย่างไร? เปาโลกล่าวว่า “เหตุฉะนั้น ท่านจงต้อนรับเขาไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีอย่างยิ่ง และจงนับถือคนอย่างนี้” (ข้อ 29) เป็นอันชัดเจนว่า เมื่อเรานึกถึงผู้ที่เสียสละเพื่อการรับใช้องค์พระผู้ช่วยให้รอด เราจะเห็นว่าพวกเขาคู่ควรกับการเคารพยกย่องจากเรา

หาโอกาสแสดงความกตัญญูแก่ผู้ที่ปรนนิบัติคุณในฝ่ายจิตวิญญาณ และให้เกียรติที่พวกเขาควรจะได้รับ – BC

การให้เกียรติคือแสดงความนับถือ
ความหมายคือต้อนรับด้วยเอื้อเฟื้อ
พูดหนุนใจด้วยถ้อยคำน้ำใจเจือ
อีกช่วยเหลือยามเมื่อเขาขาดแคลน – Sper

เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า เมื่อเราให้เกียรติผู้ที่รับใช้พระองค์


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.