ช่วยชีวิต

วันที่ 8-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม

อ่าน: ลูกา 15:1-7
จะมีความปรีดีในสวรรค์ เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่าเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่ – ลูกา 15:7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 5-7, มาระโก 11:1-18

เมื่อเร็วๆนี้ ผมกับมาร์ตี้ได้เดินทางไปเมืองใหญ่ๆในหลายประเทศ เราสะเทือนใจเมื่อเห็นโลกนี้เสื่อมทรามลงและเศร้าใจที่มีคนนับล้านไม่เคยได้ยินเรื่องพระคุณแห่งการทรงไถ่ของพระเยซู เราเต็มเปี่ยมด้วยความคิดว่าจะประกาศให้คนทั้งโลกรู้จักพระคริสต์

จนผมจำได้ว่ามีเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่เดินอยู่ที่ชายหาด เขาเห็นปลาดาวมากมายกำลังจะตายเพราะแสงแดดร้อนแผดเผา เขาจึงเริ่มโยนมันกลับลงทะเล ชายที่เดินผ่านมาถามว่า “ทำอะไรอยู่?” “ช่วยชีวิตปลาดาวครับ” เด็กชายตอบ “เลิกเถอะ” ชายคนนั้นบอก “เธอไม่มีวันช่วยชีวิตปลาพวกนี้ได้หมดหรอก” “ใช่ฮะ” เด็กชายตอบ “แต่ตัวไหนที่ผมช่วย มันก็ไม่ต้องถูกแดดเผาตายนะครับ”

ผมชอบมุมมองของเด็กคนนั้น เมื่อเราถูกคลื่นแห่งความบาปซัดขึ้นมาที่หาดและกำลังจะตาย พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์ให้เสด็จมาที่หาดนั้นเพื่อช่วยทุกคนที่ยอมกลับใจ และในลูกาบทที่ 15 พระเยซูทรงบอกกับประชาชนว่า ทุกครั้งที่มีแม้เพียงหนึ่งคนกลับใจใหม่ สวรรค์จะ เฉลิมฉลอง “เราบอกท่านทั้งหลายว่า เช่นนั้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรค์ เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่าเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่” (ลก.15:7)

สวรรค์ได้ฉลองความรอดของคุณแล้วหรือยัง? หากว่าใช่ ขอให้คุณร่วมแรงร่วมใจกับคนที่กำลังช่วยจิตวิญญาณที่หลงหายโดยอาศัยพระคุณแห่งการช่วยกู้ของพระเยซูกันเถอะ – JS

ความรักขององค์พระเจ้าแสนยิ่งใหญ่
ทรงมีชัยชนะความมรณา
ทรงสละชีพพระบุตรแสนสูงค่า
จ่ายราคาไถ่เราพ้นบาปกรรม –Gustafson

เมื่อคุณได้รับการช่วยให้พ้นภัย คุณจะอยากช่วยคนอื่นด้วย


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

2 Responses

  1. rain

    สรรเสริญและขอบพระุคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่พระองค์ประทานเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย Amen : )

  2. ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดเลือกลูก..ขอติดตามรับใช้พระองค์ตลอดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง