คุณเป็นใคร?

วันที่ 18-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันพฤหัสที่ 18 มีนาคม

อ่าน: มัทธิว 4:18-25
จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา – มัทธิว 4:19

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: : เฉลยธรรมบัญญัติ 32-34, มาระโก 15:26-47

ถ้ามีคนถามว่า “คุณเป็นใคร?” ผมเดาว่าคุณคงจะบอกสิ่งที่เกี่ยวกับตัวคุณและสิ่งที่คุณทำ เช่น “ผมเป็นช่างไฟฟ้า” หรือ “ฉันเป็นพยาบาล” แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นจริงๆ แต่เป็นสิ่งที่คุณทำต่างหาก ทำให้ต้องถามต่อว่า หากสิ่งที่คุณทำกำหนดว่าคุณเป็นใคร เมื่อถึงเวลาที่คุณหยุดทำสิ่งนั้นๆคุณจะเป็นใคร?!

คุณจะพบตัวตนของคุณได้ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเยซู และตัวตนนี้เองที่กำหนดพฤติกรรมของคุณ ให้เราดูมัทธิวเป็นตัวอย่าง การเป็นคนเก็บภาษีในยุคที่จักรวรรดิโรมครอบครอง ทำให้ชีวิตของเขาถูกครอบงำด้วยความโลภ แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ในวันที่พระเยซูเสด็จมาและเชื้อเชิญให้เขาติดตามพระองค์ (มธ.9:9) ในเวลานั้นเอง มัทธิวได้รับตัวตนใหม่คือ การเป็นสาวกของพระคริสต์! และไม่ได้มีเขาเพียงคนเดียว ยังมีชาวประมง 4 คนในมัทธิว 4:18-25 คือ เปโตร อันดรูว์ ยากอบ และยอห์น ทั้งสี่คนนี้ละอวนของตนเพื่อติดตามพระเยซู

พระเยซูทรงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อคนอื่น และพระองค์ยังคงเสาะหาผู้ที่จะติดตามพระองค์ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณ ด้วยการประทานตัวตนของการเป็นสาวกให้กับคุณ ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลิกประกอบอาชีพของคุณ แต่หมายความว่าคุณจะทำงาน และทุกๆอย่างในชีวิตของคุณตามน้ำพระทัยและวิธีการของพระเจ้า

ต่อไปถ้ามีคนถามว่า “คุณเป็นใคร?” ผมหวังว่าคุณจะตอบว่า “ฉันเป็นสาวกของพระเยซู” – JS

เมื่อข้าติดตามพระองค์ ดำรงอยู่ในความเชื่อ
พระคริสต์ขอโปรดช่วยเหลือ ให้ข้าเรียนรู้ทุกวัน
ทำสิ่งที่พอพระทัย หาใช่ตามใจดื้อรั้น
รู้จักภักดีคงมั่น สิ่งนี้สำคัญกว่าอื่นใด – Fitzhugh

ถ้าคุณเป็นสาวกของพระเยซู คุณก็มีตัวตนที่จำเป็นต้องมี ครบถ้วนแล้ว


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง