ความงามของการให้อภัย

วันที่ 31-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เมื่อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาแลเห็นเขา ก็มีความเมตตาจึงวิ่งออกไปกอดคอจุบเขา – ลูกา 15:20

อ่าน: ลูกา 15:11-24

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: : ผู้วินิจฉัย 11-12, ลูกา 6:1-26

สิ่งที่เริ่มต้นด้วยการเป็นเพียงของสะสม ได้กลายเป็นโอกาสในการรับใช้สำหรับแลรี่ย์ และแมรี่ย์ เกอร์เบนส์ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองได้สะสมงานศิลปะเกี่ยวกับเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายในลูกาบทที่ 15 ของสะสมมีตั้งแต่ภาพวาดของเรมแบรนด์ และงานของศิลปินอื่นๆ อีกมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องราวนี้

ครอบครัวเกอร์เบนส์ อยากจะให้คนอื่นได้ชมของสะสมเหล่านั้น จึงนำออกแสดงที่วิทยาลัยท้องถิ่นแห่งหนึ่ง แลรี่ย์เล่าว่า “ศิลปินเหล่านี้ได้ทำคุณประโยชน์ต่อเรา และเราก็หวังว่างานของเขาจะได้รับใช้คนอื่นด้วย”

ขณะที่เดินดูงานที่นำมาแสดง ฉันสัมผัสได้ถึงความต้องการส่วนลึกของบุตรน้อยที่หลงหาย ความสำนึกผิด และความงดงามของการอภัยของพ่อ ที่ถ่ายทอดออกมาในงานศิลป์ที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งภาพวาด ภาพพิมพ์โลหะกัด ภาพพิมพ์ลายแกะ งานกระจก ภาพร่าง และงานซิลค์สกรีน

เราต่างก็เคยเป็นเหมือนบุตรน้อย ที่ต้องการทำตามแผนการชีวิตของตนเองมากกว่าตามที่พ่อเตรียมไว้ให้ เราต่างก็หนีไปจากพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเรา (รม.3:10-12) แต่พระองค์ก็ยินดีต้อนรับเมื่อเรากลับมาหาพระองค์

คุณเองก็จะได้เห็นความงดงามแห่งการอภัยโทษบนพระพักตร์ของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เมื่อคุณร้องทูลต่อพระองค์ว่า “บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วย” (ลก.15:18) ถ้าคุณอยู่ห่างไกลจากพระเจ้า จงมุ่งหน้ากลับบ้านเดี๋ยวนี้ และพบกับความรักของพระองค์ – AMC

ขอยอมรับว่าลูกเป็นคนบาป
สารภาพรับพระคุณมากหนักหนา
โปรดช่วยให้เติบโตและพัฒนา
ตราบจนวันพระองค์มารับลูกไป – Hess

เมื่อพระเจ้ายกโทษ พระองค์เอาความบาปออกไป แล้วฟื้นฟูจิตวิญญาณ


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง