ข้อมูลที่ถูกต้อง

วันที่ 5-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม

อ่าน: 1 เธสะโลนิกา 4:13-18
เราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบ ความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวัง – 1 เธสะโลนิกา 4:13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: กันดารวิถี 34-36 มาระโก 9:30-50

เครื่องของเราบินขึ้นไปได้ราว 15 นาที ตอนที่นักบินประกาศว่า เครื่องมีปัญหาสำคัญที่เจ้าหน้าที่กำลังหาสาเหตุอยู่ หลังจากนั้น 2-3 นาที เขาก็ประกาศว่าเครื่องยนต์สั่นสะเทือน และเราอาจต้องย้อนกลับไปที่สนามบิน จากนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ทำการอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น และเมื่อพวกเราลงถึงพื้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในเหตุการณ์อกสั่นขวัญแขวนนี้ ความหวาดกลัวของผู้โดยสารผ่อนคลายลง เพราะพวกเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

ในศตวรรษแรก กลุ่มผู้เชื่อในเมืองเธสะโลนิกากลัวว่าคนที่พวกเขารักที่ตายไปแล้วจะต้องจากกันชั่วนิรันดร์ และจะถูกละทิ้งไว้เมื่อพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สอง ด้วยเหตุนี้เปาโลจึงเขียนว่า “เราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวัง” (1ธส.4:13) คำปลอบใจของเปาโล มีเจตนาเพื่อบรรเทาความหวาดกลัวของพวกเขา โดยการบอกความจริง ที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในโลกนี้ ท่ามกลางความเจ็บปวดจากการสูญเสีย พวกเขายังมีความหวังใจที่จะได้กลับมาพบกันอีกครั้งกับคนเหล่านั้นที่อยู่ในพระคริสต์

ในยามสูญเสีย เราเองก็สามารถได้รับการปลอบประโลมใจและมีความหวังได้เช่นกัน เพราะพระคัมภีร์ได้บอกข้อมูลที่ถูกต้องกับเรา – BC

พระเยซูเสด็จมาเร็วๆ นี้
ฉันจะพบพระองค์ที่บนท้องฟ้า
เป็นความหวังสูงสุดของชีวา
พระองค์เจ้าข้า…ขอโปรดมาโดยไว – Sherbert

ความตายไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นแค่การหยุดชั่วคราว


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags: ,

2 Responses

  1. WE LOVE JS

    พี่น้องในพระคริสต์ที่รัก ท่านทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้รับใช้ของผม
    มาร่วมแรงรวมใจในการรับใช้ด้วยกันเถอะนะครับ รักในพระคริสต์ เอเมน

  2. พระบิดาเจ้า ขอสันติภาพให้ประเทศไทย ขอพระองค์ประทานความสุขสงบให้คนไทยทุกคน ขอให้คนไทยรักกัน ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง