ข้อความถึงพระเจ้า

วันที่ 22-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม

อ่าน: โคโลสี 1:3-12
เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน – โคโลสี 1:9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: : โยชูวา 10-12, ลูกา 1:39-56

บทความในหนังสือพิมพ์ เดอะ วอชิงตันโพสต์ (The Washington Post) พูดถึงเด็สาววัย 15 ปีที่ส่งและรับข้อความทางโทรศัพท์ 6,473 ข้อความในหนึ่งเดือน เธอเล่าว่า “ฉันคงจะต้องตายถ้าไม่ได้ติดต่อกับเพื่อน” นักวิจัยบอกว่า วัยรุ่นอเมริกันที่มีโทรศัพท์มือถือต่างส่งและรับข้อความเฉลี่ยแล้วประมาณ 2,200 ข้อความต่อเดือน

การสื่อสารแบบดิจิตอลที่กำลังดำเนินไปทำให้ผมนึกภาพว่า การอธิษฐานของสาวกของพระคริสต์ทุกคนน่าจะและควรจะเป็นแบบนี้ เปาโลดูจะเคยชินกับการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นอยู่เสมอๆ “เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน” (คส.1:9) “จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา” (อฟ.6:18). “จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ” (1 ธส.5:17) แล้วเราจะทำแบบนั้นได้อย่างไร?

มิชชันนารี แฟรงค์ โลบาค ได้พูดถึงอุปนิสัยการ “ยิง” คำอธิษฐานเผื่อคนที่เขาได้พบในแต่ละวัน คือ เขากำลัง “ส่งข้อความ” ถึงพระเจ้าแทนคนเหล่านั้น และติดต่อสื่อสารกับพระบิดาอย่างสม่ำเสมอ โลบาคเชื่อว่าคำอธิษฐานเป็นพลังที่ทรงอำนาจมากที่สุดในโลก เขาบอกว่า “หน้าที่ของผมคือใช้ชีวิตในชั่วโมงนี้กับการสนทนากับพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ และตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระองค์ทุกประการ”

จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่เปาโลเรียกร้องให้เราทำนั้นทำได้จริง – DCM

โปรดประทานจิตใจอธิษฐาน
ให้รู้จักสื่อสารกับพระองค์
พึ่งพระคุณอยู่เสมอไม่เดินหลง
ยึดความเชื่อมั่นคงทั้งชีวี – Dawe

การอธิษฐานควรเป็นธรรมชาติ เหมือนการหายใจ


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง