ขอบคุณพระเจ้า

วันที่ 29-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม

อ่าน: สดุดี 105:1-5
จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า! – สดุดี 105:1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: : ผู้วินิจฉัย 7-8, ลูกา 5:1-16

ที่พันธกิจอาร์บีซี ทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราได้คิดโครงการที่มีประสิทธิภาพและหนุนน้ำใจ โดยเน้นเรื่องความรู้สึกขอบพระคุณ

เมื่อพนักงานคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นทำสิ่งที่ดีในสำนักงาน พนักงานคนนี้สามารถที่จะนำเอา “การ์ดขอบคุณ” ที่ทำขึ้นเป็นพิเศษโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปเขียนคำชื่นชม เมื่อคุณเดินเข้าไปในห้องทำงานของคุณแล้วเห็นว่ามีการ์ดนั้นอยู่บนโต๊ะเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆ

ไม่ดีหรือที่เราจะได้รับคำขอบคุณเมื่อเราทำงานดี? คำพูดจากใจจริงว่า “ขอบคุณ” ไม่ได้ทำให้คุณชื่นใจหรือ? และการได้รู้ว่างานที่คุณทำไม่ได้ถูกมองข้าม ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นมีความหมายมากขึ้นหรือไม่?

ทุกคนชอบที่จะได้รับคำขอบคุณ รวมทั้งพระเจ้าด้วย พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงโปรดปรานการแสดงความกตัญญูของเรา และน้ำพระทัยของพระองค์คือการที่เราบอกกับพระองค์ว่า “ขอบพระคุณ” เปาโลบอกว่า “จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละ เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย” (1 ธส.5:18) ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูบอกกับเรามากกว่านั้นอีกว่า “ให้เราขอบพระคุณพระเจ้า…” (12:28) ซึ่งเป็นการนมัสการพระองค์

จงหาโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าอยู่เสมอ อย่าลืมว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการนมัสการและถวายเกียรติแด่พระองค์คือ การบอกพระองค์ว่า “ขอบพระคุณ” – JDB

ขอบคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงให้ความรักเหลือล้น
พระเกียรติปรากฏแก่สากล ผู้คนแซ่ซ้องพระนาม
พระปัญญาฤทธาล้ำเลิศ เราทูนเทิดพระสิริน่าเกรงขาม
ด้วยเหตุนี้เราจึงติดตาม ทุกยามไม่ห่างพระองค์ – Wesley

การนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัยมากที่สุด มาจากหัวใจที่กตัญญู


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง