การแต่งงานในแบบของพระเจ้า

วันที่ 20-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันเสาร์ที่ 20 มีนานาคม

อ่าน: ปฐมกาล 2:18-25
เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน – ปฐมกาล 2:24

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: : โยชูวา 4-6, ลูกา 1:1-20

ภาพยนต์เรื่อง เจ้าหญิงมงกุฎทอง (The Princess Bride) มีฉากพิธีแต่งงานที่ผู้ประกอบพิธีพูดว่า “พิธีมงคลสมรสนี้…ได้นำพาเราทั้งหลายมาร่วมกันในวันนี้”

แม้เขาพูดเช่นนั้นเพื่อความขบขัน แต่ก็เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ การแต่งงานคือสิ่งสำคัญยิ่ง ที่รวมเราเข้าไว้ด้วยกัน เป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงเกียรติที่พระเจ้าได้สถาปนาขึ้น และผนวกชายและหญิงรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์ และพระคัมภีร์ก็บอกไว้ถึงแผนการ อันประเสริฐของการแต่งงาน

การแต่งงานทำให้เกิดครอบครัวใหม่ขึ้นจากสองครอบครัว อาดัมจึงว่า “นี่แหละกระดูกจากกระดูกของเรา เนื้อจากเนื้อของเรา…เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา” (ปฐก.2:23-24)

เป็นทางออกอันบริสุทธิ์ของความปรารถนา ที่พระเจ้าทรงให้เรามี “แต่เพื่อป้องกันการล่วงประเวณี ผู้ชายทุกคนควรมีภรรยาเป็นของตน และผู้หญิงทุกคนมีสามีเป็นของตน” (1 คร.7:2)

ทำให้เกิดทีมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน “จิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอ… เธอทำความดีให้เขา ไม่ทำความร้าย ตลอดชีวิตของเธอ” (สภษ.31:11-12)

การแต่งงานในแบบของพระเจ้าได้นำชายและหญิงมาร่วมกันเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระองค์และช่วยเหลือผู้อื่น ให้เราเฉลิมฉลองการแต่งงานด้วยเหตุผลที่ว่า เราได้มารวมกันในพระนามของพระเจ้า – JDB

หากหญิงชายจำนนต่อพระเจ้า
และรับเอารักพระองค์เป็นแบบอย่าง
ใจสองดวงผูกพันกันตลอดทาง
มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัว – D. De Haan

พ ระเจ้าสร้างสามีและภรรยา เพื่อให้เสริมกันและกัน


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง