กลิ่นเฉพาะ

วันที่ 23-3-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันอังคารที่ 23 มีนาคม

อ่าน: 2 โครินธ์ 2:14-17
(พระเจ้า)ทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง – 2 โครินธ์ 2:14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: : โยชูวา 13-15, ลูกา 1:57-80

กลิ่นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น ไม่ได้ยิน จับต้องไม่ได้ แต่มีอิทธิพลยิ่งนัก! กลิ่นของสีเทียน ดอกพิทูเนีย และโคโลญจ์ ปลุกความทรงจำของวันวานและทำให้นึกถึงบุคคลและสถานที่ที่เกือบจะลืมไปแล้ว

คนมีชื่อเสียงบางคนมีน้ำหอมที่ตั้งชื่อตามชื่อของพวกเขาเอง คนที่ชื่นชอบในคนเหล่านั้นสามารถแสดงออกได้โดยการใช้น้ำหอมที่เป็นชื่อของคนคนนั้น วารสาร เลดี้ส์ โฮม (Ladies Home Journal) ได้ตีพิมพ์แบบสอบถามเพื่อช่วยผู้อ่านตัดสินใจว่าน้ำหอมกลิ่นไหนเหมาะกับพวกเขามากที่สุด เพื่อจะย้ำว่า ผู้หญิงทุกคนควรจะมีกลิ่นเฉพาะที่บ่งบอกความเป็นตนเองจะได้เป็นที่จดจำ

แนวคิดเรื่องกลิ่นเฉพาะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ พระเจ้าทรงกำหนดให้กลิ่นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการนมัสการ ในเต็นท์นัดพบจะต้องมีกลิ่นที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ (อพย.30:34-35) ประชาชนไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กลิ่นนี้เพื่อการอื่น นอกเหนือจากการนมัสการ (ข้อ 37-38)

แนวความคิดนี้ยังคงสืบเนื่องมาถึงยุคพันธสัญญาใหม่ แต่รูปแบบแตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัด คือ แทนที่จะใช้เครื่องหอมทำให้ประชาชนคิดถึงพระเจ้า พระองค์ทรงใช้คริสเตียนเป็น “กลิ่นเฉพาะ” ของพระองค์ในโลกนี้ (2 คร.2:14-15) การที่พระเจ้าทรงให้เราเป็นกลิ่นหอมของพระองค์เป็นวิธี อันทรงอานุภาพและเป็นความคิดที่ลึกล้ำทำให้ฉันต้องถามว่า “เมื่อคนอื่นอยู่ใกล้ฉัน พวกเขาคิดถึงพระเจ้าอย่างไร?” – JAL

เมื่อเราเป็นของพระคริสต์
ชีวิตเป็นอย่างสุคนธ์
กลิ่นหอมไปทุกแห่งหน
ถวายพระเกียรติเกรียงไกร – Hess

ชีวิตที่อยู่เพื่อพระเจ้า คือกลิ่นหอมอันชื่นใจ


อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง