นิยามความล้มเหลว

วันที่ 15-2-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์

อ่าน: ฮีบรู 11:24-34
เพราะความเชื่อ… ความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็ง – ฮีบรู 11:33-34

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: เลวีนิติ 17-18, มัทธิว 27:27-50

ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ผู้คนมากมายในสหรัฐอเมริกาต้องอาศัยอยู่ในชุมชนเสื่อมโทรมซึ่งสร้างด้วยไม้ อัด ผ้าใบและผ้าห่ม ที่เรียกว่า “ฮูเวอร์วิลส์” ซึ่งเป็นที่อาศัยของคนที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านของตน ผู้คนจำนวนมากประณามประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์เรื่องภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

ช่างน่าประหลาดที่ความเป็นผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพ ของฮูเวอร์ แตกต่างจากประวัติของเขาราวฟ้ากับดิน ก่อนหน้านี้ ความชำนาญด้านวิศวกรรมธรณีของฮูเวอร์ ก่อให้เกิดโครงการเหมืองแร่ที่ประสบความสำเร็จในประเทศออสเตรเลียและจีน และเขายังเป็นหัวหอกในการช่วยเหลือคนในสังคมอีกด้วย แต่เมื่อตลาด หลักทรัพย์ล่มสลายในเดือนตุลาคม 1929 ประธานาธิบดีฮูเวอร์ต้องเผชิญสภาวะที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเขา เมื่อคนพูดถึงเศษฐกิจตกต่ำในช่วงทศวรรษ 1930 ก็จะนึกถึงเขาเสมอ

แต่การล้มเหลวครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวไม่ได้หมาย ความว่าชีวิตของเขาจะล้มเหลว จะเกิดอะไรขึ้นหากเราจดจำว่าอับรามเป็นคนหลอกลวง (ปฐก.12:10-20) โมเสสเป็นคนไม่เชื่อฟังพระเจ้า (กดว.20:1-13) หรือ ดาวิดเป็นฆาตกร (2 ซมอ.11) แม้พวกเขาจะเคยทำบาป แต่เขาเหล่านี้ก็ได้รับการจดจำเนื่องจากความเชื่อ “เพราะความเชื่อ…ความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็ง” (ฮบ.11:33-34)

ชีวิตของเราจะไม่ล้มเหลวหากเราสำนึกบาปของเรา พระเจ้ายังคงใช้เราในการปรนนิบัติพระองค์ได้ – HDF

ความล้มเหลวให้บทเรียนแก่ชีวิต รู้ถูกผิดก้าวไปสู่สำเร็จได้
จงไตร่ตรองด้วยปัญญาจะเข้าใจ ความล้มเหลวทำให้เราเติบโต – D. De Haan

ความสำเร็จมักก่อตัวขึ้นจากเถ้าของความล้มเหลว

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.