เวลาสงบกับพระเจ้า

วันที่ 29-1-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 3 ความคิดเห็น »

วันพฤหัสที่ down! 28 มกราคม

อ่าน: สดุดี 23
พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ – สดุดี 23:2

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี อพยพ 19-20, มัทธิว 18:21-35

คำว่า เชื่อมต่อ อธิบายชีวิตยุคนี้ได้เป็นอย่างดี น้อยคนนักที่จะไปไหนมาไหน โดยไม่พกโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ฟังเพลง คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือวิทยุติดตามตัว cheap jerseys from China ผู้คนตามตัวเราได้ 24 ชั่วโมง นักจิตวิทยาบางคนเห็นว่าความอยากที่จะให้คนอื่นติดต่อได้ตลอดเวลาเป็นอาการ เสพติดอย่างหนึ่ง แต่ก็มีผู้คนมากขึ้นที่ใช้เทคโนโลยีอย่างระมัดระวัง การ “งดเทคโนโลยี” คือการมีเวลาพักสงบ โดยจำกัดกระแสข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาในชีวิต
ผู้ที่ติดตามพระคริสต์หลายคนพบว่าการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานทุกวัน จำเป็นต่อการดำเนินในความเชื่อ “เวลาพักสงบ” cheap jerseys คือการตัดการเชื่อมต่อกับความวุ่นวายภายนอก มาเชื่อมต่อกับพระเจ้า Lorem “ทุ่งหญ้าเขียวสด” และ “ริมน้ำแดนสงบ” ในสดุดี 23:2 ไม่ใช่เพียงฉากธรรมชาติในบทกวี wholesale jerseys แต่หมายถึงการเข้าส่วนในพระเจ้า และการที่พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณและนำย่างเท้าของเรา (ข้อ 3)
เราทุกคนจัดเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ แต่เราได้ทำหรือไม่? ในหนังสือ ?????????? “7 นาทีกับพระเจ้า” (7 Minutes Consultation With God) โรเบิร์ต ฟอสเตอร์ แนะนำวิธีการเริ่มต้นไว้ว่า เริ่มด้วยการอธิษฐานสั้นๆขอการทรงนำ แล้วอ่านพระคัมภีร์ 2-3 นาที แล้วอธิษฐานปิดสั้นๆด้วยการสรรเสริญ DEMO สารภาพ wholesale mlb jerseys ขอบพระคุณ และทูลขอเพื่อผู้อื่น วันนี้สิ่งสำคัญคือเราต้องมีเวลาเชื่อมต่อกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นชีวิตของเรา – DCM

ทุกวันเราจงใคร่ครวญ ทบทวนพระคุณพระเจ้า
ภาวนาพระคำค่ำเช้า เข้าเฝ้าอธิษฐานวิงวอน
เปิดใจฟังพระดำรัส ที่ตรัสเป็นคำสั่งสอน
ในพระคัมภีร์ทุกตอน นำการเปลี่ยนแปลงชีวี – Sper

การใช้เวลากับพระเจ้า เป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่า

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

3 Responses

  1. admin

    นี่คือความเห็นทดสอบที่หนึ่ง

  2. ความเห็นที่สอง

  3. Pingback: ซามูไรอังกฤษคนแรก | Mana Society by มานาประจำวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.