บาปร้ายแรง

วันที่ 25-1-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ความบาปร้ายแรงเจ็ดประการซึ่งกำหนดขึ้นในช่วงศตวรรษที่หก ได้แก่ ราคะตัณหา ความตะกละ ความโลภ wholesale MLB jerseys ความเกียจคร้าน ความพยาบาท ความอิจฉา และความหยิ่งผยอง แต่ในช่วงศตวรรษที่สี่ มีบาปของความโศกเศร้ารวมอยู่ด้วย derniers อารมณ์นั้นถูกละเว้นจากรายชื่อบาปนี้อยู่นานหลายร้อยปีทีเดียว
คนบางคนมีบุคลิกที่ร่าเริง wholesale jerseys ดูราวกับมีความสุขอยู่เสมอ และมีรอยยิ้มตลอดเวลาเหมือนกำลังโฆษณายาสีฟัน แต่ก็มีบางคนที่ดูเหมือนโศกเศร้าเป็นประจำ wholesale NBA jerseys พวกเขาบ่นถึงชีวิตและภาระหนัก cheap jerseys ซึ่งเราทุกคนต่างยอมรับว่าความทุกข์ยากทำให้ท้อใจ
เราต่างรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมองชีวิตในแง่ดี เราต้องระลึกว่าความชื่นชมยินดีเป็นของประทานอย่างหนึ่งที่พระเยซูทรงสัญญา ว่าจะประทานให้แก่ผู้ที่ติดตามพระองค์ และเราต้องอยู่ห่างสิ่งที่จะทำให้ความโศกเศร้ามีอำนาจเหนืออารมณ์ของเรา
พระเยซูทรงสัญญากับเหล่าสาวกในคืนที่ยูดาสทรยศพระองค์ว่า Of “ใจท่านจะชื่นชมยินดี” ชมยินดีไปจากท่านได้” (ยน.16:22) จงจำไว้ว่าความชื่นชมยินดีเป็นผลแห่งการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กท.5:22) ให้เราทูลขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เรามองข้ามสถานการณ์ที่โศกเศร้า และหนุนจิตใจเราด้วยภาพแห่งความรื่นเริงยินดีที่รอคอยเราอยู่ (ฮบ.12:2) – White VCG

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

One Response

  1. Pingback: เวลาสงบกับพระเจ้า | Mana Society by มานาประจำวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.